2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Ayla GÜNDOĞDU KARAKAYA, Müge SEVAL
BEBEK MASAJI ÜZERİNE İKİ FARKLI EĞİTİM TEKNİĞİ İLE VERİLEN ANNE EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışma, primipar annelere farklı öğretim yöntemleri kullanılarak verilen bebek masajı eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi amacı ile yarı deneysel ön test-son test çalışması olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde yatan 192 primipar anne oluşturmuştur. Bebek masajı eğitimi öncesi annelerin %41’inin (n= 79) bebeğine masaj yapabileceği, %93.8’inin (n=180) bebek masajı yapma konusunda kendisini yeterli hissetmediği belirlenmiştir. Eğitim sonrası annelerin masaj öncesi hazırlık (p=0.000), masaj sırasında doğru teknikle masajı uygulayabilme(p=0.000), masaj sonrası bebeği uygun şekilde rahatlatmayı bilme düzeyinin yapabilme düzeyine göre anlamlı olarak yükseldiği saptanmıştır (p=0.000). Sonuç olarak; masaj bilgisini arttırmak için annelere verilen eğitimin etkin olduğu, farklı öğretim teknikleri kullanılarak eğitimin etkinliğinin arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anne, Bebek Masajı, Eğitim, Yenidoğan


 


Keywords: