2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Ramazan İNCİ, Mehmet SAĞLAM, Giray ERDOĞAN, Hasan GENÇ
MÜLTECİ ÇOCUKLARA YÖNELİK TÜRKİYE’DEKi EĞİTİM POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
2011 yılında ortaya çıkan Suriye’deki savaş, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu’daki birçok ülkeyi etkileyen önemli bir problem olarak devam etmektedir. Ortaya çıkan iç savaşla birlikte büyük bir insanlık dramı başlamış ve onbinlerce insanın ölümüne, yüzbinlerin yaralanıp sakat kalmasına ve milyonlarcasının da evlerinden, topraklarından belki de bir daha geri dönmemek üzere göç etmelerine neden olmuştur. Sığındıkları ülkelerde gün geçtikçe ‘bir gün geri döneriz’ umudu tükenen bu insanların yaşadıkları olumsuzluklar kronikleşmeye başlamıştır. 2011 yılında iç savaşın ortaya çıkmasından hemen sonra Suriyeli göçmenlere Türkiye’de geçici koruma statüsü verilmesi ile Suriyeli ailelerin ülkemize yerleşmelerinin ardından birçok sorunda beraberinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Dil bilmiyor olmaları, vizesiz olmaları, vatandaşlık statülerinin olmaması, ekonomik yetersizlikler, düzenli eğitim ve uygun barınma koşullarının oluşturulmasındaki yetersizlikler yaşanan sorunların öne çıkanları olarak gösterilebilir. Bunun yanında halkın Suriye’den gelen göçmenlere karşı tutumları başta geri döneceklerine inandıklarından misafir gözü ile bakılmaya neden olmuşken, 2015’ten sonrada Suriye’de savaşın hala devam etmesi ve yıkımın gün geçtikçe artması zorunlu göçün kalıcı hale dönüşeceği algısını oluşturmuş, bu durumda ev sahibi olan Türkiye halkının bakış açısını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Savaş nedeni ile sığınmacı durumuna düşen Suriye’li göçmenlerin geri dönememesi devlet açısından başlangıçta geçi olarak üretilen çözümler yerine kalıcı çözümler üretilmesine zorlamıştır. Özellikle kadın ve çocukların yoğun olduğu dikkate alınarak mülteci çocukların eğitim alabilmeleri için 23 Eylül 2014 tarihinde 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri başlıklı genelge yayınlanmış ve bu çocuklara her koşulda iyi eğitim sunulmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte Suriyeli çocuklara yönelik eğitim kurumları açılması, mülteciler arasında yer alan Suriyeli öğretmenlerle kendi ülkelerinde olduğu gibi eğitimlerine ara vermeden devam etmelerinin sağlanması, üniversitelere belirli şartlarda yerleştirilmeleri gibi, Türkçe kurslara ağırlık verilerek iş hayatlarında sıkıntı çekmemeleri için eğitimlerini Türkçe almaları sağlanmaya çalışılması gibi çeşitli hizmetlerle bu insanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal entegrasyonun sağlanılmasına çalışılmıştır. Eğitim ihtiyaçlarının yanında yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için çeşitli psikolojik destek mekanizmaları da oluşturulmuştur. Psiko-sosyal destek özellikle mülteci çocuk ve kadınlar açısından önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Sayıları yaklaşık 5 milyonu bulan mülteci ve bunlar içerisinde 1 milyondan fazla çocuğun olduğu dikkate alındığında özellikle çocuklar açısından psiko-sosyal destek mekanizmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Çocuk, Türkiye, Eğitim, Politika


 


Keywords: