2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Mehmet SAĞLAM, Merve ÜNAL, Ramazan İNCİ, Giray ERDOĞAN
BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Aile, evlilik süreci, bu süreçteki uyumsuzluklar ve boşanma birçok araştırmaya çeşitli açılardan konu olmuştur. Bilindiği gibi aile, içinde bulunduğu toplumun özelliklerini yansıtan en küçük birim olarak tanımlanmakta aynı zamanda toplumun sağlığı ve devamı açısından da büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz ki evlilikte uyum evliliğin yapılanmasında beklenen ve arzu edilen bir durum olmakla birlikte çeşitli sorunlar ve zorluklar bazen bu uyumu bozmakta ve ortaya sorunlar çıkmaktadır (Özdemir vd. 2006). Boşanma, bir arada yaşama isteğini kaybeden çiftlerin verdikleri karar sonucu ayrılmaları ve en temelde ailenin parçalanması anlamını taşımaktadır (Walczak ve Burns 2004). Boşanma; ailenin bölünmesine, dağılmasına yol açan, ailedeki diğer bireyleri de derinden sarsan yıpratıcı bir olaydır (Çelikoğlu 1997). Boşanma sonucunda aile parçalanma sürecine girmekte, aile içindeki yetişkinler ve varsa çocuklar sosyal destek sistemlerinden yeterince destek görememeleri durumunda psikolojik, duygusal ve mental boyutta çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler (Nazlı 2000). Aile kurumunun dağılması ya da parçalanması aile üyelerinin tümü için sarsıcı bir olaydır (Turan vd. 2007). Boşanma, mevcut aile yapısını değiştiren en önemli etkenlerden bir tanesidir. Bu durum, normal bir yaşantının tam tersi veya değişik bir durumu olduğu için, aile içerisindeki bireylerin hepsini önemli ölçüde etkilemesi de kaçınılmazdır. Bu etkilenmede karşılıklı etkileşim içerisinde, çocuk- anne, çocuk-baba, anne-baba, çocuklar kendi aralarında ayrı ayrı etkilenmesi ve bunların ikişerli olarak birbirini etkileyip, yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışması durumu söz konusudur (Türkaslan 2007). Boşanma hiç kuşkusuz, çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan birisi olup, onların gelişmelerini ciddi bir biçimde etkileyecek bir dizi değişikliği de beraberinde getirmektedir. Ailedeki bireylerinin birbirini dışlaması ya da örselemesi diğer üyelerin duygularına zarar verici etkiler oluşturabilir (Meadows 2010). Boşanmış bir ailenin bireyi olarak yaşamak çocuklara zarar veren bir durum değildir. Önemli olan anne ve babanın evliliklerinin sona ermesini nasıl karşıladıkları, boşanmadan sonra hayatlarını ve ilişkilerini nasıl sürdürdükleri ve çocukları ile ilgilenmeye devam etmeleridir. Boşanmaya karar vermeden önce bu konunun çok ciddi düşünülmesi gerekmektedir. Bu durum, mevcut ve ilerleyen dönemdeki etkilerinden dolayı son derece önemli bir olay ve karardır (Türkaslan 2007).

Anahtar Kelimeler: Boşanma, Çocuk, Evlilik, Aile, Psikolojik Etki


 


Keywords: