2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Hatice ACAR BEKTAŞ, Ümran YEŞİLTEPE OSKAY
PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMDE PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK KULLANIMI
 
Bir organ ya da vücudun bir bölümünde bulunan mikroorganizmaların tamamına mikrobiyota adı verilmektedir. Deri, ağız, solunum sistemi, üreme sistemi, boşaltım sistemi ve gastrointestinal sistemin dış çevre ile teması bulunan yüzeylerinde mikroorganizmalar mevcuttur. Mikrobiyota, flora olarak da adlandırılır. Prebiyotikler; üst gastrointestinal sistemde sindirime uğramadan kalın bağırsağa ulaşabilen ve orada bazı bakteri veya bakteri gruplarının çoğalmasını, aktivitesini uyaran besin maddeleri olup gluktooligosakkarit, inülin, fruktooligosakkarit bunlara örnektir. Probiyotikler ise; konakçının bağırsak florasını düzenleyerek ve immün sistemini uyararak sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizma desteği olarak tanımlanabilir. Lactobasiller, bifidobacterium örnek olarak verilebilir. Prebiyotik ve probiyotik besin tüketimi atopi (allerji) ve astım, kolon kanseri, irritabl bağırsak sendromu, antibiyotik nedenli diyare, nekrozitan enterokolit, çölyak, üriner ve vajinal hastalıklar, obezite, tip 1 ve tip 2 diyabet gibi hastalık risklerinin azalmasında önemli bir role sahiptir. Hem probiyotik hem prebiyotik içeren ürünlere sinbiyotik denilir. Anne sütü, sinbiyotik besinlere en iyi örnektir. Amaç: Bu derleme, prenatal ve postnatal dönemde prebiyotik ve probiyotik kullamının etkilerine dikkat çekmek amacı yazılmıştır. Kapsam: Prenatal ve postnatal dönemde prebiyotik ve probiyotik kullanımının etkilerini ortaya koyan çalışmaların sonuçları bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Sınırlıklar: Çalışmada, veri tabanlarından ulaşılabilinen tam metin makalelerin sonuçlarına yer verilmiştir. Yöntem: Bu çalışma, konu ile ilgili yapılmış literatür taranarak derlenmiştir. Bulgular: Prebiyotikler ve probiyotikler kadın hayatında daha farklı bir yere ve öneme sahiptir. Kadının florası, farklı yaşam evrelerinde farklı özellikler gösterebilir. Özellikle gebelik, doğum ve doğum sonrası floranın dengesi hem anne adayı hem fetal sağlığı da etkilemesi açısından özenle ele alınması gereken konulardandır. İnsanlarda çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, gebelikte prebiyotik kullanımının, özellikle maternal fekal Bifidobacterium longum artışına neden olduğu, ancak bu etkinin yenidoğanın bağırsaklarına geçmediği ortaya konmuştur. Sinbiyotik kullanımının ise gebelikte serum insulin konsantrasyonununda ciddi düşüşe neden oluğu ve preeklampsi ve dislipidemi riskinde azalma görüldüğü farkedilmiştir. Gebelik sırasında probiyotik kullanımı güvenlidir ve probiyotikler preeklamsi, gestasyonel diyabet, vajinal enfeksiyonlar, anne ve bebek kilo alımı ve daha sonra çocukluk çağı hastalıklarından koruyucu bir role sahiptir. Probiyotiklerin glisemik kontrol üzerinde, pre-eklampsi riski, genital enfeksiyon ve erken doğumun azaltılmasında olumlu etkileri olabileceğini bildiren çalışmalar da mevcuttur. Meta analiz ve geniş kohort çalışmalarında, gebelikte Probiyotik kullananların çocuklarında atopik dermatit, egzama ve rinokonjunktivitis görülme oranlarının düşük oluğundan bahsedilmektedir. Ayrıca Probiyotik kullanan annelerin sütlerinde sitokin profilinde ve yenidoğan fekal sIgA oranlarında artış olduğu saptanmıştır. Bu çocukların erken çocukluk döneminde aşırı kilo almadğı gözlenmiştir. En iyi sinbiyotik ürün olan anne sütü ile beslenen bebeklerin bağırsak florasında bolca Bifidobakteriye rastlanmış ve bu bakterinin yeni doğanları ishalden koruduğu tespit edilmiştir. Probiyotiklerin de, anne sütü ile beslenme sürecinde, IgM, IgA ve IgG salgılayan hücre sayılarını artırarak yenidoğanın bağırsak immünitesini olumlu olarak etkileyebildikleri ve Nekrotizan Enterokolit sıklığının azaltılabileceği bildirilmektedirPrebiyotik oligosakaritlerin en sık görülen olumsuz etkisi, şişkinlik, gaz ve ishal gibi bağırsak rahatsızlığıdır. Probiyotiklerin ise eğer kontamine olmuşlarsa yan etkileri bulunuduğu ifade edilmektedir. Sonuçlar: Prebiyotikler ve probiyotikler immun yetmezliği olanlar ve prematür bebeklerde daha dikkatli olmak kaydı ile güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Prebiyotik, Probiyotik, Prenatal Dönem, Postnatal Dönem


 


Keywords: