2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Hicran TÜRKKAN, Aysel TOPAN
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SANTRAL VENÖZ KATATERLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ
 
Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), fiziki durumu ağır olan hastalara, olabilecek en üst düzeyde yaşam fonksiyonlarını desteklemek amacıyla çok sayıda değişik teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı bakım merkezleridir . Damar içi kateterler, yoğun bakım sürecindeki kritik hastalarda, damar yolu sağlamak, parenteral beslenme, geniş hacimli sıvıların hızlı ve güvenli bir şekilde infüzyonunu sağlamak, santral venöz basıncını ölçmek ve hemodiyaliz gibi birçok girişim için uygulanan standart yöntemlerden biridir. Kateterler uygulama yerine göre periferik veya santral diye iki gruba ayrılır. Santral venöz kateterizasyon (SVK) yoğun tedavi gereksinimi olan hastalarda yaygın olarak kullanılan standart uygulamalardan biri olmuştur. Erişkinlerdeki başarılı uygulamalardan sonra çocuk yoğun bakım ünitelerinde sağladığı avantajlar nedeni ile kullanımı her geçen gün artmaktadır. Buna rağmen erken ya da geç dönemde ortaya çıkabilecek komplikasyonları nedeniyle santral venöz kateterizasyonun hasta gereksinimlerine göre düşünülmelidir. YBܒde bakım ve tedavi alan hastaların genel olarak bozuk sağlıklarına ek olarak bu olumsuz durumlardan etkilenmemelerini veya mümkün olduğunca az etkilenmelerini sağlamak, her hastaya özgü bireyselleştirilmiş kaliteli bir hemşirelik bakımı ile mümkün olabilir. Yapılan kateter bakımı ile katetere bağlı enfeksiyon ve diğer komplikasyonların gelişme oranı azaltılabilmektedir. Yoğun bakım hemşireleri bakım ve tedavi alan hastalara uygulanan araç ve gereçlerle ilgili yüksek derecede özel bilgi, deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Yoğun bakım hemşiresi hastalarda oluşan bulguları ilk saptayan, yorumlayan kişilerdir. Hemşirenin hasta için en uygun araç ve gereçle ilgili doğru kararı kısa sürede verebilmesi yaşam kurtarıcı olabilir. SVK hekim tarafından yerleştirildikten sonra kateter bakımını yapmak ve komplikasyonlarını bilmek, hastanın zarar görmesini önlemek hemşirenin sorumluluğundadır. Bu nedenle de hemşirelerin bilgi düzeyi oldukça önemli bir yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Üniteleri , Santal Venöz Kateter , Çocuk , Hemşire, Hemşirelerin Bilgi Düzeyi


 


Keywords: