2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Yıl:2017  Sayı: 2  Alan: Kongre

Öznur YILMAZ, Aysel TOPAN,Tülay KUZLU AYYILDIZ, Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ,Funda VEREN
ZONGULDAK İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ANNELERİN GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK DÖNEMİNDE KULLANDIĞI GELENEKSEL YÖNTEMLER
 
Türkiye’nin genel sağlık sorunları içinde yer alan bebeklik ve çocukluk yaş grubunun; nüfus içindeki payı ve istenilen düzeyde sağlık hizmeti götürülememesi nedeni ile özel bir yeri teşkil etmektedir. Bakım, sağlıklı büyüme ve gelişmeyi kapsayan bir takım uygulamaları içermektedir. Ülkemizde çocuğa verilen bakım çocuk sağlığını etkileyen en önemli sorunların başında gelmektedir. Çocuğun ileriki yaşamında sağlıklı olabilmesi; çocuk bakımı, doğum öncesi, doğum ve doğumdan sonraki dönemlerde anneye ve çocuğa yönelik uygun müdahalelerin yapılmasını içermektedir. Özellikle bilinçsizce yapılan geleneksel uygulamalar sağlık açısından zararlı etkileri olabilmektedir. Geleneksel uygulamalar, dünyanın hemen her yerinde yöreden yöreye, aileden aileye, kişiden kişiye bazı farklılıklar göstererek varlığını sürdürür. Annelerin gebelik-doğum ve lohusalık döneminde kullandığı geleneksel yöntemler ülkemizde de devamlılığı olup milletimiz içinde de yaygın bir kullanım sergilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Yöntem, Gebelik, Doğum, Lohusalık


 


Keywords: