BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze BAŞ, Gülşah AKDIKAN
04-36 AY ARASI ÇOCUKLARDA UYKU SORUNLARININ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ
 
Yaşamın ilk 04-36 ayında uyku sorunları ve bebeklerin/çocukların uyku sorunlarında etkili olabilecek uyku ekolojisi etmenlerini belirlemek amacıyla yürütülmüş bu kapsamlı araştırmanın önemli sonuçları aşağıda yer almaktadır. Annelerin %63‘ü 26-34 yaş aralığında, annelerin %99‘u evli çocuklarının,%38‘ inin 0-12 ay, %23 ‘ünün 13-24 ay, %39 24 ay ve üzeri olduğu saptanmıştır.% 30’unun uyku eğitimi verdiği görülmüştür. Eğitim verenlerin ve vermek isteyenlerin sıklıkla genç anneler olduğu bulgulanmıştır. Uyku eğitimi verilen çocukların %20 ‘si 4-12 ay aralığında olduğu saptanmıştır. Araştırmaya göre, %63 anne uyku eğitimi almak istediğini dile getirmiştir. Araştırmaya katılan annelerin bebeklerinde/çocuklarında algıladıkları uyku sorunu derecelendirmesi ile bebeklerindeki/çocuklarındaki uyku sorunu bulunma durumu uyumludur. Bebeklerinin/çocuklarının uyku sorununu sorun olarak görmeyen annelerin çocuklarındaki uyku sorunu (%32) en azdır. Bu sorunu yaşayan anneler diğer sağlık sorunları yanı sıra bu sorunun çözümüne yönelik yardım destek istemeseler de hekim ve hemşirelerin bu konuda eğitim vermeleri ve bu sorunu erken dönemde saptamaları önemlidir. Çalışmamızda ebeveyn algılarının yanı sıra ebeveynlerin destek alma imkanları ile bebeklerin/çocukların uyku sorunu olup olmama durumları incelenmiştir. Bebeklerin/çocukların uyku sorununun ebeveynler tarafından daha çok önemsenmesi ve ciddiye alınması gerektiği düşünülmektedir. Ebeveynlere konuyla ilgili uzmanlar tarafından uykunun Çocuğun gelişimindeki önemi ve kaliteli bir uyku için doğru uyku alışkanlıklarının kazandırılması ya da diğer Bir ifadeyle uyku hijyenin nasıl sağlanması gerektiği konularında eğitim verilerek farkındalıkları artırılabilir . Araştırmalar sonucunda 0–3 yaş arası çocuklarda uyku ile ilgili sorunların oldukça yaygın olduğu saptanmış olup. Hemşirelerin çocuklarda uyku sorunları ve etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik çalışmalar yapması ve annelere konu ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi önerilir .

Anahtar Kelimeler: Uyku, Çocuk, Eğitim 


Keywords: