BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra KOÇAK, Hatice Kübra ARAS, Berrak BAŞTÜRK
11-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARIN BESLENME DURUMLARININ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Yeterli ve sağlıklı bir diyet, bireyin enerji gereksinimini ve ihtiyacı olan tüm besin maddelerini karşılamalıdır. Enerji ihtiyacı; vücut kompozisyonunun ve uzun vadeli sağlığın korunması için gerekli enerji harcamalarını dengelemek amacıyla gereken gıda enerjisi miktarıdır. Güvenli ve sağlıklı bir diyet, optimal sağlık durumuna katkıda bulunur ve her türlü yetersiz beslenmeye karşı korumaktadır. Bu araştırmada, okul çağı dönemindeki çocukların beslenme alışkanlıkları, besin seçimleri, beslenme yetersizlikleri ve antopometrik ölçümlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu araştırma; İstanbul ilinde bulunan bir devlet okulunda öğrenim gören 100 öğrenci ile Mart- Haziran 2022 tarih aralığında yürütülmüştür. Veri toplama aşamasında; öğrencilerin sosyodemogafik özellikleri, antropometrik ölçümleri ve beslenme alışkanlıklarını içeren “Kişisel Bilgi Formu’’ ve “Besin Tüketim Sıklığı Formu” araştırmacı tarafından öğrencilere araştırmanın amacı açıklandıktan sonra yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %55’i kadın, %45’i erkek öğrencidir. Öğrencilerin %29’u 6.sınıf, %27’si 7. Sınıf ve %44’ü 8. sınıf öğrencisidir. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerden %21’i normal kilolu, %5’i fazla kilolu ve kız öğrencilerden %42’si normal kilolu, %4’ü fazla kilolu olarak saptanmıştır. Kız ve erkek öğrencilerin BKI değerleri ile beslenme alışkanlıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Çocukların erken yaşlarda kazandığı beslenme alışkanlıkları, hayatlarının daha sonraki dönemlerini de etkilemekte ve ileri dönemlerde beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkabilecek kronik hastalıkların önlenmesinde temel çözüm yolunu oluşturmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme çocukların yaşamlarının ilk dönemlerinden itibaren uygulanmalıdır. Çocukların gün içerisinde yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6817-3141

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Çocuk, Sağlık, Sağlık Sorunları 


Keywords: