BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kader AKSOY
36 AYLIK ÇOCUKLARIN OKULA UYUM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar olan süreçtir. Bu süreç içinde çocuğun bedensel, bilişsel, sosyal, psikomotor ve dil gelişimi büyük ölçüde tamamlanmaktadır. Çocuğun belli bir düzeyde duygusal, sosyal ve zihinsel olgunluğa erişmiş olması okula başlama süreci ve bu sürecin gerektirdiği uyum sürecini hızlandıracaktır. Bu çalışmanın amacı, okulöncesi eğitimine devam etmekte olan 36 aylık çocukların okula uyum süreçlerinin değerlendirilmesidir. Çalışma Samsun ilinin Bafra ilçesinde bulunan özel bir anaokulundaki 36 aylık 10 çocuğun velilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanan “okula uyum anketi” 10 çocuğun velilerine uygulanmıştır. Ankette çocukların davranışlarına yönelik 19 madde vardır. Ayrıca velilerin eklemek istediklerini açıkça belirtebilmelerine yönelik boş bir alan da bulunmaktadır. Tüm çocuklar için verilen cevapların bir arada görülebilmesi açısından araştırma verileri tablo haline getirilmiştir. Tüm verilerin tablo haline getirilmesi sonrasında her davranışın kaç çocuk tarafından yerine getirildiğini görebilmek için frekans tablosu oluşturulmuştur. Araştırma verilerinin sonucunda okulun genel olarak çocukların davranışlarına olumlu etki ettiği, çocukların çoğunun okula uyum sürecini başarılı bir şekilde geçirdiği söylenebilir. Fakat bazı veliler cevaplarında çocukların bazı zamanlarda okula gitmeyi reddettiğini bildirmiştir. Bu nedenle çocukların diğer davranışlarına bakılmış, genellikle tuvaletini öğretmenine söylemek istememesi ve aile bireylerini yanında istemesinin bu durumla ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Anahtar kelimeler: Çocuk ve okul, okula uyum, okulöncesi eğitim.

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve okul, Okula uyum, Okulöncesi eğitim. 


Keywords: