BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda Gül BİLGEN, Ümran SEVİL
AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİSİ
 
Uluslararası bir sorun olan şiddet kavramı toplumsal ve bireysel her yönüyle yıkıcı etki gösterir. Aile içindeki bireyler arasında sıklıkla kadının şiddete maruz kalması sözkonusudur. Kadına yönelik şiddet tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de birçok ailenin ve bireyin sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir sorun olarak bulunmaktadır. Kadına yönelik şiddet aile içinde oluşması çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmakta, çoğunlukla da eşleri tarafından uygulanmaktadır. Aile içinde kadına yönelik şiddeti uygulayanların değerlendirilmesi, uygun yaklaşımlar planlanması özellikle altta yatan bireysel faktörlerin ve yaşamış olduğu çevre ve koşulların etkilerinin araştırılması bu sorunu daha iyi değerlendirmeyi sağlayacaktır. Kadınların çeşitli sebeplerle aile içerisinde eşleri tarafından farklı şiddet türlerine maruz kalması söz konusudur. Şiddet gören kadın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara daha sık maruz kalma, yaralanma, benlik saygısında düşüş, istenmeyen ve adölesan gebelikler, depresyon, sakatlanma gibi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Şiddet olayı kadına yönelik fiziksel ve cinsel eylemlerde bulunma veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama, keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma da dahil olmak üzere kadınlara zarar verme veya ıstırap çekme şeklinde yansıyan davranışları kapsayacak kadar geniştir. Aile içerisinde şiddete maruz kalan kadının etkilenmesi kadar şiddete şahitlik eden tarafların da etkilenmesi söz konusudur. Geleceğin toplumunu oluşturacak olan çocukların annelerinin gördüğü şiddete dolaylı veya doğrudan şahit olmaları davranış bozuklukları, psikolojik bozukluklar ve şiddeti öğrenme gibi sağlıklarında olumsuz etkiler oluşturacaktır. Bu çerçevede aile içi kadına yönelik şiddetin son zamanlarda artış göstermesi özellikle bu konunun önemini artırmıştır. Aile içerisinde kadına yönelik şiddetin ele alınması aynı zamanda aile içi şiddetin dolayısıyla aile bireylerine etkisi üzerine dikkati çekecek bu konuda farkındalık oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile, Kadın, Kadın sağlığı, Şiddet 


Keywords: