BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sebile YILMAZ, Mine KÜÇÜK
ANNE-ÇOCUK İLETİŞİMİNDE VE EĞİTİMDE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ ÖNEMİ
 
İletişim, çeşitli araçların kullanımı ile gerçekleşen, özellikle insan ilişkilerinde olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında belirleyici olan bir olgudur. İletişimin başlangıç noktasının bebeğin anne karnındaki zamanı olduğu ve doğumun ardından bebeğin ilk olarak annesiyle etkileşime geçtiği bilinmektedir. Bu anlamda sağlıklı iletişim kurabilen bireylerin yetişmesi için anne-çocuk iletişimi önem arz etmektedir. Anne-çocuk iletişiminde çocuk bakış açısına uygun araçların ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Başlıca oyuncaklar, resimli kitaplar, şarkı söyleme ve müzik dinleme gibi sanatsal aktiviteleri sağlayan araçların kullanılmasının iletişimde önemli etken olduğu söylenebilmektedir. Çocukların erken yaşta okuma-yazma becerilerinin gelişmemiş olması görsel öğelerin varlığına ilgi duymalarına yönlendirici olmaktadır. Bu açıdan resimli çocuk kitapları çocuklar ile iletişimde önemli bir role sahiptir. Erken yaştaki çocuğun resimli kitaplara ulaşması ebeveyni ile sağlanabilmektedir. Çocuğa bu fırsatı ebeveyni tanısa da kitap okuma açısından annelerin daha ilgili oldukları bilinmektedir. Anneler çocuğu kitapla yalnız bırakmamalı, kitabın içeriğinden ve görsellerinden yararlanarak ona bilişsel ve duygusal aktarımlar yapabilmelidir. Böylelikle çocuk, kitabı anlamlandırabilmekte ve kendisine çıkarımlar yaptırmasını sağlayan ebeveyni ile iletişimini olumlu yönde geliştirebilmektedir. Resimli kitap ile sağlanan bu iletişimdeki bilişsel aktarım çocuğun eğitim hazırlığına katkı sağlarken, duygusal aktarım insan ilişkilerine katkı sağlamaktadır. Yani resimli çocuk kitaplarının anne-çocuk iletişiminde önemli olması kadar eğitimdeki öneminin de yadsınamaz bir gerçek olduğu bilinmektedir. Çocuğun, annesi ile resimli kitaplardan kazanacağı kitap sevgisini ve ilgisini eğitimde de sürdürebilmesi için oldukça önemlidir. Bu noktadan yola çıkılarak, birbiriyle bağlantılı bu iki alanda ortak öğenin resimli çocuk kitapları olduğunun, anne-çocuk iletişimi konusu üzerinden farklı bir bakış açısıyla ele alınarak, yapılan literatür araştırması çerçevesinde bir derleme oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Anne-Çocuk İletişimi, Resimli Çocuk Kitapları, Eğitim 


Keywords: