BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra GÖKDAĞ BALCI, Melike DİŞSİZ
ANNE SÜTÜ VE OBEZİTE İLİŞKİSİ
 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuklarda obezite önemli bir küresel halk sağlığı sorunudur. Dünya genelinde çocuk ve ergenlerin tahmini olarak %16'sı aşırı kilolu veya obez olarak yaşamaktadırlar. Yetişkinlik dönemlerinde ise aşırı kilolu ve obez olma, erken yaşlarda bulaşıcı olmayan kalp rahatsızlıkları, tip 2 diabetes mellitus gibi hastalıklara yakalanma ihtimalleri yüksek bulunmaktadır. Bunların yanı ruhsal sağlığın olumsuz etkilenmesi, bilişsel performans düşüklüğü, özgüven eksikliği ve çevreye uyum sorunları yaşamalarına da neden olmaktadır. DS֒ne göre "ilk 1000 gün, konsepsiyondan çocuğun ikinci yaşına kadar geçen süre, gelecekteki sağlık için kritik bir yaşam evresidir. Bu evrede bebeklerin nasıl ve ne ile beslendiğinin öneminin ele alınmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu süreçteki en önemli besin kaynağı olan anne sütünün, yaşamın ilk altı ayı ve altı ayın devamında ek gıdalar ile 2 yaşına kadar sürdürülmesi önerilmektedir. Anne sütü ile beslenme, gastrointestinal fonksiyon, immün sistem ve psikolojik iyilik hali, anne-bebek iletişimi açısından sağladığı yararların yanı sıra anne ve bebeğe uzun dönemde de faydalar sağlamaktadır. Anne sütünün içeriğinde bulunan leptin, adinopektin, IGF-1, ghrelin, obestatin ve resistin hormonlarının bebeklerin gıda alımını ve enerji dengesini düzenlediği, kronik hastalıkların oluşmasına sebep olan ve sıklığı giderek artış gösteren obeziteyi önlediği ifade edilmektedir. Sağlık ekibinin önemli üyelerinden olan hemşireler, bakım verici, karar verici, hasta hakları savunuculuğu, danışman ve eğitici rollerini kullanarak prenatal dönemden itibaren gebelik ve postpartum dönemde annelerin emzirme davranışlarını geliştirmeli ve desteklemelidirler. ORCID NO: 0000-0002-2646-5979

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Hemşire, Obezite 


Keywords: