BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feride ÇEVİK, Ebru ERTAŞ
ANNELERİN ANNE SÜTÜ VE EMZİRME BİLGİSİ
 
Anne sütü, doğal zengin içeriği ile bebeklerin doğduğu ilk andan itibaren almaları gereken en önemli besin kaynağıdır. Anne sütü alan bebeklerin hem zihinsel hem de sosyal becerileri daha gelişmiş olmaktadır. Anne sütü almanın bebeklere, emzirmenin anneye birçok faydası vardır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil diğer önemli uluslararası sağlık kuruluşları ilk 6 ay sadece anne sütü olacak şekilde 2 yaşına kadar anne sütü alımını önermektedir. Doğumu izleyen ilk yarım saat içinde bebeğin anne sütü alımını sağlamak oldukça kritiktir. Emzirmeyi başlatma ve devam ettirme süreci bebek ve anneden kaynaklı birçok faktörden etkilenebilen hassas bir süreçtir. Anne kaynaklı olan faktörlerden en önemlisi annenin, anne sütü ve emzirme hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, hatta yanlış bilgilere sahip olmasıdır. Bu durum, emzirmeye başlama ve devam ettirmenin önündeki en büyük engellerdendir. Ülkemizin ve dünyanın önerilen emzirme oranlarına ulaşması için bu engellerin kaldırılması önem arz etmektedir. Annelerin anne sütü ve emzirme hakkındaki yanlış inançlarını kaldırıp yerine doğru bilgileri yerleştirmek için özellikle birinci basamakta çalışan sağlık profesyonellerinin eğitim ve danışmanlık vermesi gerekmektedir. Sonuç olarak; annelerin anne sütü ve emzirme hakkındaki yetersiz ve yanlış bilgileri emzirmeyi başlatma ve devam ettirme sürecinde oldukça etkilidir. Kadınların anne sütü ve emzirme bilgisini etkileyen faktörlerin bilinmesi ve önündeki engellerin kaldırılması; anne sütünün erken sürede ve yeterli alımı için kilit roldedir. ORCID NO: 0000-0001-6799-7050

Anahtar Kelimeler: anne sütü, emzirme bilgisi, emzirme önemi 


Keywords: