BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe KIRMIZITAŞ AYDOĞDU
BAŞARILI DESENSİTİZASYON UYGULANAN BİR ÇOCUK ETOPOSİD ALLERJİSİ OLGUSU
 
ÖZET: Giriş ve amaç: İlaçlarla gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonlarında ilk tercih , reaksiyona sebep olan sorumlu ilaca alternatif bir ilaçla tedaviye devam etmektir. Ancak uygun alternatif ilaç bulunamadığında alerjik olunan ilaca karşı immün yanıtı değiştiren ve geçici tolerans geliştiren ve böylece hastaların ilacı güvenli bir şekilde almalarını sağlayan bir yöntem olan desensitizasyon uygulanabilir . Etoposid pediatrik malignitelerde sık kullanılan kemoteropötik ilaçlardandır. Etoposide karşı anafilaktik reaksiyonlar ilk olarak 2012'de bildirildi ve daha sonra başka vakalar da bildirildi . Bu makalede AML( akut miyeloid lösemi) ile izlenen ve etoposid allerjisi gelişen bir hastayı sunmayı ve bu vesileyle başarılı bir etoposid desensitizasyonu protokolünü paylaşmayı amaçladık. Olgu: 17 yaşında AML tanısıyla etoposid verilmeye başlanmış bir kız hastaydı. Tedavinin 6. günü ürtiker ve hipotansiyonu olması üzerine anafilaksi olarak değerlendirilmiş ve anafilaksi tedavisi verilmişti. Etoposid alternatifi olabilecek bir kemoterapötik olmaması üzerine desensitizasyon kararı alındı. Hastaya başarılı bir desensitizasyon uygulandı. Desensitizasyon öncesinde premedikasyon uygulanmadı. Daha önce literatürde etoposid ile ilgili sınırlı sayıda desensitizasyon bildirimleri vardı. Bu bildirilerde 10, 12, 14 basamaklı olmak üzere 3 protokol uygulanmıştı. Biz etoposidin üç farklı dilüsyonunu 12 basamaklı desensitizasyon protokolü olarak toplam 4 saatte tamamlanacak şekilde uyguladık. İşlem sırasında herhangi bir reaksiyon gelişmedi. Daha sonraki etoposid uygulamalarında da protokol aynı şekilde tekrarlandı ve hastanın kemoterapi protokolündeki etoposid uygulamaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Tedavinin hiçbir aşamasında herhangi bir alerjik reaksiyon gelişmedi. Sonuç olarak ilaç alerjisi durumunda alternatif ilaç bulunmadığında desensitizasyon tedavinin devamını mümkün kılan tek yoldur. Bu hasta,nadir gözlenen etoposid anafilaksisinde desensitizasyonun önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Etoposid alerjisi, Anafilaksi, Desensitizasyon 


Keywords: