BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cemile Şeyma GÜMÜŞ, Özgür ÇAĞLAR, Muhammed Yasin YABACI, Özge YAMAN, Nermin GÜRHAN, Tülay YILMAZ BİNGÖL
BASINDA ÇOCUK İSTİSMARI
 
Çocuğa yönelik istismar ve ihmal günümüz dünyasında ve ülkemizde önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sorun çocukları psikolojik, sosyal ve fiziksel yönlerden gelişimleri açısından dezavantajlı yapmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmali haberleri medya aracılığı ile geniş kitlelere yayılmakta, yaşanan istismar ve ihmal olayları okuyucularla paylaşılmaktadır. Çocuğa ilişkin haberlerin haber değerinin yüksek olması çocuğun medya tarafından istismar edilip edilmediği sorunsalını da gündeme getirmektedir. Bu çalışmada çocukların yazılı basında ele alış biçimi ve bu çocuklarla ilgili yazılı medyanın habercilik anlayışının incelenmesi amaçlanmaktadır. Veriler son 5 yılda yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Yapılan araştırmalara bakıldığında, haber içeriklerinde çocukların hayatını kaybettiklerinde ya da bir cinayete şahit olduklarında isimlerinin açık açık yazıldığı; çocuğa yönelik istismar ve ihmal haberlerinin içeriğinde farkındalığı artıran, koruyucu ve önleyici bilgilere yeterince yer verilmediği sonucuna ulaşılmış ve yazılı medyanın genel itibariyle çocuk istismarı ve ihmali haberlerinde etik ilkelere uymaya gayret gösterse de hala belli başlı eksikliklerin olduğu gözlenmiştir. Çocukla doğrudan bağlantılı olan istismar haberleri ise ya normalleştirilmekte ya da pornografikleştirilerek alt mesajlar sunulmaktadır. Çocuğa yönelik istismar ve ihmal türlerinin her birinin önemsenmesi, çocukların mahremiyetinin korunması ve haberlerin bilgilendirici özellikte olması gibi konularda daha dikkatli olunması gerekmektedir. Bu konulara daha fazla özen gösterilmesi çocukların yaşama, korunma, gelişme ve katılım haklarının korunmasına fayda sağlayacaktır. Medyanın çocuk istismar ve ihmal haberlerini etik ilkeler ve çocuk haklarına bağlı kalacak şekilde vermesi son derece önemlidir. Yazılı veya görsel medyada verilen haberlerin mağdur ve yakınlarının kişisel verilerinin gizliliğini ihlal edecek şekilde yayınlanması çocukların ikinci kez istismara uğramasına neden olmaktadır. Diğer taraftan çocuk hakları ve etik ilkelere hassasiyetin gösterildiği haberler çocukların korunmalarına ve gelişimlerinin sağlıklı biçimde sürdürmelerine katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Yazılı Basın, Çocuk ve Medya 


Keywords: