BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyda BİNAY YAZ
BEBEK BESLENMESİNDE ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ REHBERLERİN İNCELENMESİ
 
Giriş: Anne sütü, bebekler ve özellikle yenidoğanlar için en önemli besin kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca su ve başka sıvı ve katı besinler almadan sadece anne sütü almalarını, 6. aydan sonra ek besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesini önermektedir. Amaç: Bebek beslenmesinde anne sütü ile ilgili rehberlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu makale, sağlıkla ilgili önde gelen kurum ve kuruluşların web siteleri taranarak anne sütü ile ilgili rehberlerin incelenmesi sonucu geleneksel derleme tarzında yazılmıştır. Bulgular: Yapılan literatür taramasında, bebek beslenmesi ve anne sütü ile ilgili uluslararası düzeyde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), Unicef, National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ve American Academy of Pediatrics (AAP) gibi kurumların rehberleri bulunmaktadır. Ulusal düzeyde ise ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve derneklerin oluşturduğu rehberler bulunmaktadır. Bu rehberler ebeveynler, ebeler, hemşireler, hekimler, diyetisyenler ve diğer sağlık çalışanları için bebek beslenmesi ve anne sütü ile ilgili temel ve güncel bilgileri içermektedir. Sonuç: Anne sütü ve beslenme ile ilgili rehberler, çocuk kliniklerinde çalışan ebe, hemşire, hekim, diyetisyen ve diğer sağlık çalışanları için güncel bilgileri takip etmeleri konusunda gereklidir. Ayrıca bu rehberler, bebek beslenmesi konusunda aileye verilen bakım ve desteğin etkinliğini açısından da önemlidir. Bu doğrultuda bu makalenin literatüre katkı sağlayacağı ve sağlık çalışanlarının rehber kullanımını kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Bebek, Beslenme, Rehber, Yenidoğan 


Keywords: