BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice BEŞİR, Şehnaz CEYLAN
BEBEKLERLE DUYUSAL DENEYİMLER EĞİTİM PROGRAMI: ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
 
Giriş ve Amaç: Bebekler ilk olarak duyuları aracılığıyla çevreyi tanırlar. Etrafındaki sesleri duyarak, çevresini inceleyerek ve koklayarak dünya hakkında birçok yeni bilgi öğrenirler. Bebekler için uyarıcı olan, onların güvenle keşfedeceği nesnelerin bulunduğu, hareket özgürlüklerinin olduğu ve farklı duyusal uyarılar (renk, dokunma, ses vb.) içeren ortamlar onların tüm gelişim alanları için büyük öneme sahiptir. Araştırmada, 12-36 ay grubu bebeklerin gelişim özellikleri dikkate alınarak bebeklerin görme, işitme, koklama, dokunma, tatma duyularının gelişimini desteklemek amacıyla duyu materyalleri ve aktiviteleri ile duyu eğitimi programı oluşturulmuştur. Yöntem: Araştırmada, bebeklerin duyu gelişimlerine yönelik etkinlikleri içeren Duyusal Deneyimler Duyu Eğitimi Programı yer alır. Bu programda görme, işitme, koklama, dokunma, tatma duyularına yönelik materyaller ile hazırlanmış 20 etkinlik örneği yer almaktadır. Bu etkinliklerin asıl amacı, çocuğun duyu gelişimini desteklemek olmakla birlikte bebeklerin bilişsel, dil, motor, sosyal ve özbakım gelişim alanları da programdaki duyu etkinlikleri ile bütünleştirilerek desteklenmiştir. Duyu gelişimini destekleyen bu eğitim programı; tüm duyuları ve dil, bilişsel, ince motor, özbakım becerilerini destekleyen duyu kitapları ile etkileşimli kitap okuma aktiviteleri, özellikle işitme duyusunu ve çeşitli diğer duyuları ve dil, sosyal, motor becerileri destekleyen müzik aktiviteleri, yine tüm duyuları ve dil, motor, sosyal, bilişsel becerileri destekleyen oyun aktivitelerini içermektedir. Etkinlikler çocukların dikkat sürelerine göre değişmekte olup ortalama 15-20 dakika sürmektedir ve iki ya da daha fazla kişi ile gerçekleştirilebilir. Bu aktivitelere ek olarak, eğitim programında ailelere çeşitli öneriler sunularak, bebekleri ile evde ya da dışarıda duyu aktiviteleri gerçekleştirmeleri de desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duyu Aktiviteleri, Duyu Eğitimi Programı, Duyu Gelişimi 


Keywords: