BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nur ÇEŞMECİOĞLU
ÇALIŞAN KADINLAR VE EMZİRME
 
Amaç: Anne sütü bebeklerin normal büyüme, gelişmesi ve enfeksiyonlardan korunması için gerekli olan tüm besinleri içermektedir. İş hayatına katılan kadın toplumsal düzeyde kadın ve erkeğe yüklenen roller nedeniyle iş ve aile hayatı arasında makul bir denge kurma konusunda erkeklere kıyasla daha fazla problem yaşamaktadır. Çalışan anneler için en büyük sorun emzirme imkanı ve haklarının yeterli düzeyde sahada işlenmiyor olmasıdır. Çalışan kadınlar için kreş olanaklarının sağlanmasının, iş yerlerinde emzirme ve süt sağma düzenlemelerinin, ücretli izin sürelerinin artırılmasının emzirmeye etkilerinin incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır. Yöntem: Science Direct, Pubmend, Pedro veri tabanlarında ”emzirme, anne sütü, çalışan kadın, annelik hakları” anahtar kelimeleri kullanılarak 2008-20018 yılları arasında ki çalışmalar taranarak hazırlanmıştır. Taramalar sonucunda 5 çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular: Doğum sonu ücretli izin süresinin kısa olduğunu, ekonomik nedenlerle istedikleri kadar ücretsiz izin alamadıklarını, evin iş yerine uzak olmasının süt izni kullanmaya engel olduğunu, süt izni süresinin yetersiz olduğunu, iş yerinde süt sağma ve emzirme için koşulların uygun olmadığını, annelik nedeniyle işten çıkarma, statü değişikliği gibi kayıplar olduğu saptanmıştır. Sonuç: Ülkemizde çalışan kadınlar için annelik hakları yetersizdir. Günümüzde bile gebelik ve anneliğe ilişkin bazı yasal haklarını tam olarak kullanamamaktadırlar. Çalışan annelerin emzirme süresi, sıklığı, mamaya başlama durumları konusunda olumsuz etkileri belirlenmiştir. İş yerlerinde annelerin sütlerini sağma ve saklamaları için uygun koşulların sağlanması emzirme süresinin uzamasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Anne, Emzirme, Annelik Hakları, Anne Sütü 


Keywords: