BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Halil İbrahim BULGUROĞLU
ÇEVRİMİÇİ PİLATES EGZERSİZ EĞİTİMİNİN GEBELERDE DOĞUM KORKU DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Giriş: Gebelik süreci kadınların yaşamları boyunca birkaç kez deneyimleyebileceği mucizevi bir yolculuktur. Her kadının doğumunu güvenli koşulda gerçekleştirmesini sağlayacak nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesinin yanı sıra güzel anılarla coşku içinde doğum yapması en doğal hakkıdır. Genellikle tüm gebeler doğumdan korkar. Ayrıca gebelik sürecinde veya doğum sırasında bazı risklerin bebeğe zarar verme olasılığı anneyi strese sokup, endişelendirebilir. Bu durumda gebeliğin sağlıklı ilerlemesini etkileyebilir. Bu nedenle gebe kadının hem anne hem de bebek için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gebelik dönemi geçirmesi gerekir. Bu süreçte yapılabilecek müdahaleler ile annenin değişikliklere zihinsel ve fiziksel uyumu arttırılabilir. Bunların başında egzersiz uygulamaları gelmektedir. Amaç: Fizyoterapist eşliğinde çevrimiçi pilates egzersiz eğitimi yapan gebelerin, doğum ve bebekleri ile ilgili korku düzeylerinin nasıl etkilendiğini anlamaktır. Yöntem: Çalışmamıza 1.trimester’ını tamamlamış, çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun 24 gebe dahil edildi. Gebelere araştırmacılar tarafından Avustralya Fizyoterapi ve Pilates Enstitüsü’nün önerdiği egzersizler sekiz hafta boyunca haftada iki kez, 45 dakika çevrimiçi şekilde uygulandı. Gebelerin eğitim programı öncesi ve sonrası doğum korku düzeyleri Wijma Doğum Beklentisi/ Deneyimi Ölçeği A anketiyle çevrimiçi form aracılığı ile değerlendirildi. Bulgular: Gebelerin sekiz haftalık çevrimiçi pilates egzersiz eğitimi sonucunda başlangıç değerlerine göre doğum korku düzeylerinin azaldığı (p<0.05) bulundu. Tartışma ve sonuç: Yapılan araştırmalar gebelikte pilates yapan kadınların nefes tekniklerini kullanarak kasılmalarla daha etkin baş edebildiğini göstermiştir. Pilates eğitiminin kas-iskelet sistemi üzerindeki etkileri de düşünüldüğünde gebe kadını daha rahat ve doğuma daha hazır hale getirir. Doğum sonrası dönem için kadınların özgüvenini artırır. Tüm bu etkilerin gebelerde doğum korkusunu azaltmada etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu sonuçların ışığında, çevrimiçi pilates egzersiz eğitiminin gebelerin doğum korku düzeylerini azaltmak için kullanılabilecek bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Pilates, Gebe, Çevrimiçi 


Keywords: