BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bekir Barış CİHAN
ÇOCUK EĞİTİMİ VE SPOR
 
Eğitim ve öğretimi geliştirme çabalarına bakıldığında çocukları ezberci eğitim ve öğretim kültüründen kurtarmak ve onları düşünen, eleştiren ve üreten bireyler olarak yetiştirmek için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Spor, modern toplumlarda kültürel ve refah düzeylerinin bir göstergesi olarak anlam kazanan ve hayatın tüm yönlerini etkileyen önemli bir sosyal yapıdır. Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Bu denli önemli bir olgu olan spor ve çocuk eğitimi için araştırmamızda derleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalar; DergiPark, Pubmed, Google Akademik, Web of Science veri tabanları kullanılarak taranmıştır. Arama sırasında “çocuk”, “çocuk eğitimi” ve “ çocuk ve spor”, anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Çocuk eğitimi ve spor ile ilgili yapıyı inceleyen çalışmalar derlemeye dahil edilmiştir. Sonuç olarak, çocukluk ve gençlik döneminde kazanılan ve yaşam boyu korunan fiziksel sağlık, bedenin en üst kapasitede işlev görmesi için zorunlu görülmektedir. Egzersiz eğitimi, çocuğun ailesi ve öğretmeninin mesajlarını anlayacak kadar büyüdüğünde hemen başlanılması gerektiği düşünülmektedir. Spor çocuklarda kendi değerini fark ederek bu hissi kazanmada, fiziksel aktivite kavram ve becerilerinin gelişimine olanak tanır ve davranış değişikliğinin önemli bir paydaşıdır. Daha güvenli, bağımsız, kendini kontrol edebilen bir kişilik almasına imkan verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmanın alana fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Çocuk, Eğitim 


Keywords: