BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra Gönül BALKIR, Başak BALKIR GÜLEN
ÇOCUK GELİNLERİN SAĞLIK HAKLARI
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşına kadar, herkesi çocuk kabul etmektedir. Çocuk yaşta erken yapılan evlilikler, büyük zarar veriyor, ağır geliyor. Çocukların sağlık hakları ihlal ediliyor. Sağlık haklarından habersiz, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda hiçbir bilgi almadan evlendirilen çocuklar, birçok sağlık sorunuyla karşılaşıyorlar. Erken yaştaki evlilik, çocuk sağlığını tehdit ediyor, çocukların gelecekteki sağlıklarını da ipotek altına alıyor. Evlendirilen kız çocuklarının çoğu, aynı zamanda cinsel şiddet ve istismarla, cinsel yaşama katılıyorlar. Kız çocukları, kendi vücutlarının fonksiyonları hakkında, aile planlaması, doğum kontrol yöntemleri hakkında, hiçbir bilgilendirmeye sahip olmaksızın evlilik yaşamına katılıyorlar. Günümüzde, biyolojik olarak olgunluğa ulaşmasının bilimsel standardı ve takvim yaşı, 18 yaş olarak kabul edilmekte olup, bu yaştan önce çocukların, aile kurulması hakkı olmamalıdır. Cehalet ve bilgisizlikle katıldıkları evlilik ilişkisinde ortaya çıkan birçok sağlık sorunuile uğraşıyorlar. Çocuk gelinler, aynı zamanda çocuk anneliği ve düşüklerle de boğuşuyor, doğum yaralanmaları, zor doğumlar, ağır kanamalar, anemi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi ilave sağlık sorunlarıyla uğraşıyorlar. Türkiye'nin de onayladığı Uluslararası İnsan Hakları sözleşmelerinden Çocuk Hakları Sözleşmesi, her çocuğun sağlık hakkı korunmaya alınmış, devletlere çocuğun iyi ve sağlıklı olması için gereğini yapma yükümü getirmiştir. Sözleşme gereği; aile, toplum ve mahkemeler dahil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, çocuğun en yüksek yararı için karar verme zorunluluğu bulunmaktadır. Çocuklarımızın sağlık haklarını korumak için, bir an önce gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılmasına, çocuk gelinlerin, sağlık ve eğitim hakları başta olmak üzere tüm insan haklarının güvence altına alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çalışmamızda, araştırma yöntemi olarak, araştırma konumuzla ilgili yasal düzenleme ve politikalar taranarak, nicel araştırma yöntemine başvurulmuş, konumuz, içerik analizi tekniğiyle irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelinler, Çocuğun Sağlık Hakkı, Çocuk Anneler. 


Keywords: