BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

A. Seda SARACALOĞLU, Hilal Hatice ÜLKÜ, Ümit GÖZEL
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ GÖZÜNDEN ÇOCUK KAVRAMININ İNCELENMESİ: BUHARKENT MYO ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmanın amacı çocuk gelişimi ön lisans programında okuyan öğrencilerin gözünden çocuk kavramının öğrenci görüşlerine göre belirlenmesidir. Araştırma Aydın/Buharkent MYO’da eğitim gören 13 çocuk gelişimi ön lisans öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar belirlenirken araştırmanın doğasına uygun şekilde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi referans alınmış çocuk gelişimi programında okumakta olan 2. sınıf öğrencilerinden bazıları görüşmeye tabi tutulmuştur. Görüşmeler yüz yüze ve yarı yapılandırılmış görüşme formuyla gerçekleştirilmiştir. Çocuk gelişimi programında okuyan öğrencilerin görüşlerinin alınabilmessi amacıyla 4 soru belirlenmiştir. Görüşmeler neticesinde elde edilen bulgular yarı-yapılandırılmış görüşme formuna işlenerek yaklaşık 20 sayfalık görüşme ham verisine ulaşılmıştır. Elde edilen görüşme verileri içerik analizi yöntemi çerçevesinde 3 farklı kodlayıcı tarafından analiz edilerek kodlalamalar yapılmıştır. Kodlamalardan elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan 4 tema kapsamında bulgular açıklanmaya çalışılmıştır. Katılımcıların çocuk denilince aklında oluşan kavramlar olarak oyun, oyuncak, park, kumdan kale, çizgi film, sevgi, huzur, keşfetme, mutluluk, masumiyet, neşe kaynağı, gelecek, saflık, doğallık, temizlik, tebessüm, yaratıcı ve sınırsız hayal dünyası, en güzel ve özel dönem, büyüklerin özlem duyduğu anlar ve bakıma muhtaç olma gibi kavramlarla açıklanırken toplumumuzda çocuğa verilen değerin istendik noktada olmadığı ve gerçekte çocuğa gereken değerin ve önemin verilmediği anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgular sonucunda toplum olarak çocuk kavramına harikulede anlamlar taşıyan kavramlarla açıklamaya çalışırken toplum olarak aynı zamanda çocuklara gereken değer verilmediği çocuk ve gelişimi hakkında kabaca malumatımız olsa da çocuk gelişimi hakkında detaylı ve etraflı bilgiye sahip olunmadığı, öğrencilerin programa giriş ve geliş amacının ise temelinde çocuk sevgisinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitim 


Keywords: