BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melike ÇELİK YAVAŞ, Erhan ELMAOĞLU
ÇOCUK HASTALARDA VIP VE HEMŞİRENİN GÖREVLERİ
 
Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP); hastanın mekanik ventilatörde solunum desteği almaya başlamadan önce hastada bulunmayıp mekanik ventilatörde solunum desteği almaya başladıktan en az 48 saat sonra meydana gelen pnömoni olarak tanımlanmaktadır. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde en sık rastlanan hastane enfeksiyonları arasında ikinci sırada yer almaktadır. Dünyada VİP sıklığının yaklaşık %9-27 aralığında, mortalite oranının ise yaklaşık %24-70 aralığında olduğu belirtilmektedir. Ulusal Sağlık Güvenliği Ağı (NHSN) NHSN'ye göre pediatri yoğun bakım ünitelerinde 1000 mekanik ventilatör günü başına ortalama 1,8 ile 8,3 gün arasında olduğu bildirilmiştir. Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Ağının(UHESA) 2019 raporuna göre ülkemizde pediatri yoğun bakım ünitelerin VIP insidansı 1000 ventilatör gününe 2,7 olarak yayınlanmıştır. VİP hastanın sağlık kuruluşunda tedavi olma süresini uzatmakta ve bu nedenden dolayı ölüm oranları ve hastalığın görülme sıklığı artmaktadır. Bu hem iş gücü kaybını meydana getirmektedir hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. Günümüzde Covid-19 hastalarının uzun süre ventilatöre bağlı kaldıkları ve pnömoni oldukları göz önüne alındığında VİP ile ilgi bilgilerin paylaşılması önemli bir durum haline gelmiştir. Sonuç olarak VIP için oluşturulan kurallar çerçevesinde kalındığında önlenebilir olması bu sorunun çözümüne odaklanmayı gerektirir. Bu doğrultuda hemşirelerin birçok uygulama ve beceriyle VIP’in önlenmesindeki rolü büyüktür. Bu nedenle hemşirelerin etkin şekilde eğitim programlarıyla desteklenmeleri, araştırmalar yaparak kendilerini geliştirmeleri gerekir. Bu çalışmada Covid-19 hastalarının durumları göz önüne alınarak bu konuda sağlık çalışanlarına yol gösterecek VIP’in çocuklardaki patofizyolojisi, risk etmenleri ve VIP’i önlemede çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşirelerinin görevleri ile ilgili bilgilerin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pediatri Yoğun Bakım, Ventilatör İlişkili Pnömoni, Hemşirelik 


Keywords: