BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Müge SEVAL, Meryem ÇİFTÇİ
ÇOCUK İSTİSMARINDAN KORUMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: DİGİTAL ARAÇLAR
 
ÖZ Çocuk İstismarı son yıllarda çocuk sağlığının gündeminden hiç düşmeyen bir travma olarak çalışmalara konu olmaktadır. Bu çalışma çocuk istismarında korumaya yönelik yurtdışında geçekleştirilen bir güncel sistematiğin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir https://www.familiesforwardva.org/child-abuse-prevention-resources linkinden ulaşılabilen çocuk koruma programına ilişkin bilgiler şöyledir: ABD’nin Virginia Eyaleti’ndeki çocukların korunmasına yönelik oluşturulan “Virginia’nın Güçlü Aileleri” Topluluğu bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak pek çok devlet kurumundan farklı olarak 2019 yılında bir sistematik oluşturmuştur. “Virginia’nın Çocuk İstismarını Koruma Ayı” sloganı ile yola çıkan gönüllüler teknolojinin yararlarını kullanarak “Çocuk İstismarından Koruma Digital Aracı”nı yapılandırmıştır. Cep telefonlarına ve bilgisayarlara ücretsiz indirilebilen bu araç ile toplum her kesimi 7-24 Çocuk İstismarından korunma hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Kırılgan ailelerin güçlendirilerek çocuk istismarından korunmada izlenecek yol haritası gözler önüne seren digital araç; ev ziyaretleri, madde kullanımında doz aşımı, travma bildirim sistemi kullanma, akran zorbalığı, siber zorbalık ve LGBT ailelerle görüşme teknikleri gibi başlıklara yer vermektedir. Kuruluş tarafından oluşturulan sosyal medya ağı ile iletişim kolaylığı sağlayan sistem araçta, ayrıca Virginia Sosyal Hizmetler Departmanı ve Toplum Bazlı Çocuk İstismarından Koruma Bürosu’na otomatik link kurulup mail yoluyla haberleşme sağlanabilmektedir. Çalışmada bir örneği verilen bu tarz digital araçlar bilgi erişimini kolaylaştırarak konuya ilişkin farkındalığı arttırmaktadır. Gerek çocukların gerekse yetişkinlerin eğitiminde kullanılabilen bu araçların, ülkemizde aktifleşmesi ile konuya daha etkin çözüm yollarının bulunmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Koruma,Güncel Yaklaşımlar, Digital Araçlar 


Keywords: