BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hülya GÜLER, Ender ŞENOL.
ÇOCUK İSTİSMARININ AĞIR VE ÖZEL BİR FORMU: MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU
 
Munchausen By Proxy Sendromu; çocuğun bakımından sorumlu olan yetişkinin, genellikle de annenin, çocukta hastalık bulguları yaratarak çocuğu gereksiz tıbbi tetkik ve uygulamalara maruz bırakması olarak tanımlanan özel bir çocuk istismarı türüdür. DSM V’te “Bir Başkasına Yüklenen Yapay Bozukluk” olarak belirtilmiştir. Diğer bir deyişle vekaleten hastalık uydurma denilen bu durumdan şüphelenmek, tanı koymada en önemli yaklaşım olup öykü ve muayene bulguları uyumsuz hastalar dikkatlice değerlendirilmelidir. Literatürde, bu şekilde istismara maruz kalan çocukların büyük çoğunluğunun okul öncesi yaş grubunda ve genellikle erkek çocuklar olduğu vurgulanmaktadır. Munchausen By Proxy Sendromunun tedavi başarısının düşük olduğu, kesin bir tedavisinin olmadığı, bu nedenle tanı konulduktan sonra çocuğun, istismar eden yetişkinden uzaklaştırılarak, koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Çocuk istismarı açısından en önemli sorun, sendromun tanınmasındaki gecikmenin çocuğun ölümüne kadar varan ağır sonuçlara yol açabileceğidir. Sonuç olarak; sendromun tanınmasındaki bir gecikme, çocuğun tekrarlayan istismarına hatta ölümüne kadar varan ciddi sonuçlara neden olabileceğinden, tekrarlayan tetkikler ve hastaneye yatışlara rağmen çocukta nedeni bulunamayan hastalık bulguları olması, ebeveynin çocuğun yanından uzaklaştırılması durumunda bulguların kaybolması ve çocuğa yapılan riskli invaziv girişimlere rağmen ebeveynin endişesiz ve şüpheli tavrı gibi belirtiler olması halinde Munchausen By Proxy sendromu olabileceği düşünülerek, adli olgu bildiriminin yapılması ve bakım verenin psikiyatrik tedaviye yönlendirilmesi, çocuğun gelecekteki sağlığı açısından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Munchausen By Proxy Sendromu, Yapay Bozukluk 


Keywords: