BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyda BİNAY YAZ
ÇOCUK KLİNİKLERİNDE TERAPÖTİK OYUNUN KULLANILMASI
 
Giriş: Hastalık, hastaneye yatma, tanı, tedavi ve cerrahi işlemler çocuklarda korku, anksiyete, stres ve ağrı gibi olumsuz deneyimlere neden olmaktadır. Bu zorlu işlemlerde çocukların ağrıyı azaltmak, stres, korku ve anksiyete gibi durumlarla baş etmesine kolaylaştırmak için etkili iletişim ve terapötik oyun gibi kavramlar kullanılmaktadır. Amaç: Bu derleme makalenin amacı çocuk kliniklerinde terapötik oyunun önemini vurgulamaktır. Bu doğrultuda literatür incelenmiş olup terapötik oyunun türleri, hemşirelik uygulamalarında kullanılması ve çocuk sağlığı için yararları açıklanmıştır. Yöntem: Bu makale, literatür incelenmesi sonucu geleneksel derleme tarzında yazılmıştır. Bulgular: Terapötük oyun, çocuklarla etkili iletişimde önemli bir yere sahiptir. Çocukların fiziksel, psikososyal, psikoseksüel ve bilişsel yönden gelişimlerine olumlu etkisi bulunmaktadır. Çocuğun hastaneye yatma, tıbbi-cerrahi işlem ve ameliyata hazırlık aşamalarında oyun etkili bir iletişim aracı olabilmektedir. Oyun, bir yandan çocuğun kendisini ifade etmesini yardımcı olurken, diğer yandan çocuğun dikkatini başka yöne çekerek ağrı, korku gibi durumlarla baş etmesini kolaylaştırır. Çocukların yaş gruplarına göre oyunların türleri değişmektedir. Bu oyunların bilinmesi çocuk sağlığı açısından önem arz etmektedir. Sonuç: Çocuk kliniklerinde hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından terapötik oyunun kullanılması hastaneye yatan çocuğun sağlığı için önemli ve gereklidir. Aynı zamanda çocuklar işlemlere hazırlanırken çocuk, aile ve hemşire açısından süreci kolaylaştırması ve terapötik oyunun daha etkin kullanabilmesi için bu makalenin kaynak olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Oyun, Hemşire 


Keywords: