BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Belkıs CAN, Nükhet BALLIEL
COVID-19 DÖNEMİNDE GEBE KADINLARIN MENTAL DURUMLARI
 
Giriş ve Amaç: SARS COV 2 salgını Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu salgın, bazı sağlık hizmetlerinin aksamasına veya hizmetin kullanılmasından imtina edilmesine neden olabilmektedir. Örneğin normal şartlarda gebelik fizyolojik bir süreç olmanın yanında uzun ve yorucu da bir süreçtir. Bu fizyolojik süreç, olağanüstü bir durum ile birleşince ve gebe takiplerinde aksalamalar olmuştur. Bu duruma ilaveten salgının oluşturduğu korku, anksiyete, stres gibi hususlar da bu sürece eklenmiştir. Bu araştırmanın amacı gebe kadınların salgın sürecindeki mental durumları hakkında yapılan çalışmaların özetini sunmaktır. Yöntem: Bu araştırma Covid 19’da gebe kadınların mental durumlarını özetleyen bir literatür derlemesidir. Bulgular: Yapılan bu literatür derlemesinde Sars Cov 2’nin gebelerde bazı psikolojik sıkıntılara neden olduğu gösterilmiştir. Bu sıkıntıların nedeni dikey bulaşma durumunun genel olarak belirsizliği, aşının kendisine ve yavrusuna olumsuz bir etki oluşturup oluşturmayacağı, hem kendi sağlığı hem de fetüsün sağlığından endişelenmesi gibi hususlar onun psikolojik sıkıntı çekmesine neden olmuş olabilir. Ayrıca doğum gerçekleştikten sonra da bu psikolojik sıkıntıların devam ettiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Sonuç: Salgında dünya genelinde bazı sağlık hizmetleri aksamış olabilir. Anne ve çocuklarının sağlıklı olabilmesi için düzenli sağlık hizmeti almaları gerekmektedir. Bu sunulan sağlık hizmeti içine özellikle onların ruh sağlığını pozitif etkileyecek ve geliştirecek tıbbi uygulamalar dahil olmalıdır. Ayrıca anne ve çocukların ruh sağlıklarının araştırılması üzerine yapılacak çalışmalara destek verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Gebelik, Stres, Anksiyete, Depresyon 


Keywords: