BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökhan KILIÇ
COVID-19 İLE ENFEKTE BIKORNUAT UTERUS ANOMALİSİ OLAN GEBEDE ERKEN DOĞUM VE POSTOPERATİF HEMATOM OLGUSU
 
Nadir görülen ve obstetrik komplikasyonlara neden olabilen bikornuat uterus anomalisi bulunan, 36 hafta 6 günlük gebe hasta, sancı şikayeti ve Covid-19 enfeksiyonu şüphesi ile kliniğimize kabul edildi. Ultrasonografi ölçümleri gestasyon haftası ile uyumlu, uterus sol kaviteye implante olmuş tek, canlı, makat geliş gebeliği mevcuttu. Vajinal muayenesinde servikal açıklık saptanmadı. Covid-19 PCR (polymerase chain reaction) testi pozitif gelen hastanın tetkiklerinde D-dimer: 1770 µg/L, CRP (C-reaktif protein): 1.51 mg/dL, sedimentasyon: 33 mm/saat tespit edildi. Subfebril ateşi, öksürük şikayeti bulunan hastaya enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu istendi. Takibinin 10. Saatinde, servikal açıklığın ilerlemesi ve spontan membran rüptürü olması üzerine, sezaryen kararı alındı. Alt segment transvers kesi ile uterusa girildi. Makat geliş, 3040 gram, 9/10 APGAR’ lı erkek bebek doğurtuldu. Uterin insizyon köşeleri tek tek, insizyon kontinu, kilitlenerek kapatıldı. Batın hemostaz ve temizliği sağlanıp operasyon sonlandırıldı. Postoperatif 6. saat hemoglobin(Hb): 6.8 g/dL görülen hastaya 4 ünite eritrosit süspansiyonu ve 2 ünite taze donmuş plazma transfüzyonu yapıldı. Uterin tonusu normal olan ve aktif vajinal kanaması olmayan hastanın çekilen abdominal bilgisayarlı tomografisinde, uterus anteriorunda 140 x 70 mm boyutlarında hematom ile uyumlu görünüm izlendi. Transfüzyon sonrası Hb: 10.2 g/dL gelen hastaya, ultrasonografide hematom boyutu ilerlememesi ve Covid-19 pozitif olması nedeniyle relaparotomi düşünülmedi. IV metronidazol ve seftriakson tedavisi başlanan hastaya enoksaparin sodyum ve enfeksiyon hastalıkları tarafından oral hidroksiklorokin tedavisi önerildi. Hasta bu tedavileri reddetti. Postoperatif 7. gününde hematom boyutları 98 x 42 mm ölçülen, laboratuvar bulguları normal ve aktif şikayeti olmayan hasta izolasyon önlemleri ile taburcu edildi. Postoperatif 3. haftada yapılan ultrasonografide batında hematom görünümü izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Uterin anomali, Bikornuat uterus, Covid-19 


Keywords: