BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çiğdem KARAKAYALI AY, Nurten ÖZÇALKAP
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EBELİK EĞİTİMİ
 
COVID-19 salgını dünya çapında milyonlarca insanı etkilemiştir. Virüsün yayılmasını önlemek adına iş, sosyal yaşam, eğitim, ekonomi, turizm ve sağlık alanlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. COVID-19 pandemisini kontrol etmek için alınan ilk önlemlerden biri, dünya çapında uzaktan eğitime geçiş olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 salgınını pandemi ilan ettiği 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'de yüz yüze eğitime ara verilmiştir. bu derlemede amaç COVID-19 pandemi sürecinde ebelik eğitimi sürecini literatür doğrultusunda incelemektir. Ebelik eğitiminde teorik dersler daha önce uzaktan eğitim yoluyla yürütülmüş olmakla birlikte, uygulamalı derslere yönelik klinik faaliyetleri COVID-19 pandemi sürecinde etkilenmiş ve değişmiştir. Yapılan bazı araştırmalarda öğrencilerin bu çevrimiçi eğitime geçiş sürecinde, alışkın olmadıkları birçok dijital platform veya cihazı kullanmak zorunda kaldıklarını bildirmektedir. Kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin bilgisayar ve internet gibi teknik kaynaklara erişiminde zorluk yaşadıkları ve bu zorluklardan olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Bu olumsuzluklarla birlikte uzaktan eğitim sistemi esneklik sağlamış ve öğrencilerin birçok kez çevirimiçi olarak verilen dersi tekrar etmelerine olanak sağladığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte lisans ebelik eğitimi teori, laboratuvar çalışmaları ve hastane stajlarını içeren bir süreçtir. COVID-19 pandemisi nedeniyle laboratuvar çalışmaları ve hastane stajlarının sürdürülebilirliğini sağlamakta zorluk çekilmiştir. Uzaktan eğitimde beceri video çekimi ve uygulamalarının sisteme yüklenmesinin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığı ve bu süreçte bu eğitimin şeklinin uygulamalı dersler için uygun olmadığı ve öğretim elemanı-öğrenci etkileşimini olumsuz etkilediğini belirlenmiştir. Sonuç olarak pandemi süreci ve ebelik-hemşirelik eğitimi ile ilgili mevcut çalışmalar, dijitalleştirilmesi gereken eğitimin yeni araçlarla desteklenmesi ve hatta mezuniyet koşullarının buna göre değiştirilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Ebelik, Eğitim 


Keywords: