BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevim ÇAKAR, Gülin EREN
COVID-19 PANDEMİSİ SONRASI ÇOCUKLARDA ENDOSKOPİ NASIL DEĞİŞTİ
 
Amaç: Çocukluk çağında COVID-19 pandemisinden önce artmakta olan endoskopik girişimlerin sayısı, pandemi esnasında belirgin olarak azaldı. Pandemi kısıtlamalarının kalkması ile endoskopi sayısında artış ve hasta özelliklerinde değişiklik olup olmadığının saptanması planlandı. Gereç ve yöntem: Hastanemize ayaktan ve yatarak izlenen 18 yaşın altındaki endoskopi yapılmış hastaların verilerinin retrospektif değerlendirildi. 3 Nisan-1 Haziran 2020 ve 18 Kasım 2020-18 Ocak 2021 tarihleri arasındaki iki ulusal COVİD-19 sebepli sokağa çıkma kısıtlaması dönemi ve ertesi yıldaki kısıtlamanın olmadığı aynı iki dönemin verileri değerlendirildi. Bulgular: Toplam 87 hasta (43’ü kısıtlama süresinde) değerlendirildi. Kısıtlama olan ve olmayan dönemlerde benzer sayıda hastaya endoskopi yapıldı (43/44) izlendi. Benzer süre kısıtlılık olmasına rağmen ilk dönem sadece 5, 2. dönem ise 38 hastaya endoskopik işlem yapıldığı gözlendi. İlk kısıtlılık döneminde tüm endoskopilerde patolojik bulgular saptanmış olup 2. dönemde 7 hastada (%18,4) endoskopik bulgular normaldi. Endoskopi sayısı 2021'de benzer sayıda olmasına ragmen 1. kontrol döneminde %32, 2. kontrol döneminde ise %31,6 hastada endoskopik bulgular normaldi. Patoloji saptanmayan hasta sayısı kontrol döneminde tam iki katı yüksekti (7 hasta ile %16,3/ 14 hasta ile %31,8). İkinci kısıtlama döneminde endoskopi sayısı artışı yasakların kanıksanması ve artan hastane başvurusu sayısı ile ilişkilendirildi. Yasaklar döneminde daha seçici bir şekilde endikasyonları kısıtlı tutarak hem hastalara gereksiz işlem yapmadığımız hem de maliyet etkinliğini arttırıp daha yerinde karar verdiğimiz söylenebilir. Sonuç: Pandemideki sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında endoskopi yapılan hastalarda tanı koyma oranlarımız daha yüksek saptandı. Bu çalışma, daha seçici davranarak endoskopi planlanması gerekliliğinin altını çizmekte. Endoskopi kararında, dönemden bağımsız olarak her zaman dikkatli olunmalı. ORCID NO: 0000-0001-5129-0923

Anahtar Kelimeler: Çocuk, COVİD-19, Pandemi, Endoskopi 


Keywords: