BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT, Hülya ÖZBERK
COVID-19 PANDEMİSİNDE BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ
 
Öz: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020’de küresel bir pandemi olarak ilan edilen COVID-19 enfeksiyonu ile birlikte toplu karantinalar ve sosyal izolasyon, medya tarafından sağlanan bilgiler ve yeni vakaların artması toplumda korku ve yaygın bir kaygı yaratmıştır. Bu süreçte kendi kendine sosyal izolasyon önlemleri toplumsal yaşam tarzını etkilemiştir. Bu süreçte bireyler evde izolasyon nedeniyle yiyecek stoklamış, dijital eğitime geçmiş, uzaktan çalışma, dışarı ve spor salonunda fiziksel aktiviteyi sınırlandırma durumunda kalmışlardır. COVID-19 pandemi sürecinde bireyler internet ve basın aracılığı ile bağışıklığı güçlendirmek adına yanlış bilgilere maruz kalabilmektedirler. Bu nedenle bireyler bağışıklığı güçlendirmek yerine sağlıksız besin alımına neden olabilecek besin desteği, kür vb. uygulamalara başvurabilmektedirler. COVID-19 pandemi sürecinde en çok gündemde olan besin destekleri, bireylerin vitamin ürünlerini satın almaya yönelik harcamalarında artışa neden olmuştur. Bu harcamanın artışında sosyal medyanın etkisinin belirgin olduğu ve vitamin ürünleri almanın nedeninin çoğunlukla bağışıklığı güçlendirmek için olduğu belirlenmiştir. Günümüzde COVID-19 pandemi sürecinde kadınların artan bakım yükleri ve COVID-19 pandemi sürecinin getirdiği yaşam tarzı değişikliğine bağlı yaşadıkları stresin bağışıklık düzeylerini etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada COVID-19 pandemi sürecinin besin desteği açısından kadın sağlığına etkisi incelenmiştir. Kadınların COVID-19 pandemi sürecinde bağışıklık durumları için temel vitamin ve minerallerin normal değerlerde olması ile COVID-19’a karşı koruyucu etkisi olabileceği belirtilmektedir. COVID-19 pandemi sürecinde besin desteği alımına ilişkin koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin kadın sağlığına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonuna karşı bağışıklığı korumak ve güçlendirmek adına daha kapsamlı çalışmaların yapılmasına ve bu konuda öncülük edecek verilerin elde edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Besin Desteği, Kadın Sağlığı 


Keywords: