BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatoş BULUT ATEŞ
COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ÇOCUK EBEVEYN İLİŞKİ TERAPİSİ
 
Küresel bir salgına dönüşen korona virüs hastalığı sürecinde, çocuklar her ne kadar fizyolojik olarak hastalıktan daha az etkilenen grup olsa da, psikolojik zararlar noktasında daha duyarlı oldukları söylenebilir. Özellikle çocukların uzun süreli evde kalma zorunlulukları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin teknoloji tabanlı yürütülmesi, ekran maruziyetindeki artış gibi faktörlere ek olarak hastalık ve yol açtığı sonuçların ebeveyn stresi üzerindeki etkileri, çocukların psikolojik sağlıkları açısından risk faktörü olarak görülebilir. Nitekim yapılan araştırmalar, yıkıcı toplumsal olaylar sürecinde artan ebeveyn ya da bakıcı stresi ile küçük çocukların davranış problemleri arasında pozitif ilişki olduğunu (Scheeringa ve Zeanah, 2008) ve çocukların okulların kapalı olduğu zamanlarda daha fazla aile içi şiddet ve kötü muameleye maruz kaldığını göstermektedir (Cluver ve diğerleri, 2020). Buna göre ebeveynlerin çocuklarında ortaya çıkan davranış problemlerini azaltmalarına, pozitif etkileşim ve bağlanmayı arttırmalarına, ebeveyn stresini azaltmalarına, güvenli ve etkili disiplin yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olacak uygulamalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi bu noktada ebeveyni, terapötik değişim kişisi olarak sürece dahil etmesi ve ev koşullarında uygulanabilirliği açısından avantaj sağlamaktadır. ÇEİT, aile üyelerinin birbirinden daha çok keyif almasına, mevcut problemleri en temel düzeyde çözmesine, iletişimi ve kişiler arası problem çözmeyi geliştirmesine, daha bağımsız, uyumlu ve aile yaşamından daha fazla doyum alarak işlev gösterme konusunda güçlenmesine yardım etmeyi amaçlar (Schaefer, 2013). ÇEİT, 10 oturumluk bir eğitim programıdır. Eğitim sürecinde terapist ebeveynlere çocuk merkezli oyun terapisinin temel bilgi ve becerilerini anlatır. Bu süreçte terapist rol oynama, video gösterimi gibi yöntemlerden de yararlanır. Dördüncü oturumdan itibaren ebeveynler evde oyun seansı yapmak üzere görevlendirilir. Bu oturumdan itibaren, ebeveynlerin çocuk ile gerçekleştirdikleri oyun kayıtları izlenir ve ebeveynlere geri bildirim verilir.

Anahtar Kelimeler: covid-19, ebeveyn, çocuk, oyun terapisi 


Keywords: