BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sıla GÜL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
COVID-19’UN MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞA ETKİSİ
 
Koronavirüs Hastalığı 2019 (Covid-19), ilk kez Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonunda ortaya çıkan ve solunum yolu semptomlarına neden olan bir virüstür. Covid-19 virüsü çok hızlı bir şekilde yayılım gösterdiğinden gebelerin de bu virüs ile karşılaşması yüksek bir olasılıktır. Gebe kadınlar ve fetuslar, bulaşıcı hastalıklar durumunda yüksek riskli gruplar içerisinde yer alır. Gebelik dönemi, kadınları viral enfeksiyonlar karşısında savunmasız duruma getiren, bağışıklık sisteminde baskılanmaya neden olan çok önemli bir süreçtir. Covid-19'un öne çıkan semptomları olan öksürük, ateş, lenfopeni ve nefes darlığı gebe ve gebe olmayan kadınlarda benzer şekilde seyreder. Hipertansiyon, Diyabetes Mellitus ve ileri anne yaşı gibi risk faktörlerine sahip gebelerde hastalık daha ciddi ve ağır seyredebilir. Gebelik döneminde oksijen harcanmasında, kalp hızında ve toraksın transvers kalınlığında artış, diyafragmada yükseliş neticesinde akciğer kapasitesinde düşüş gerçekleşir. Bu durum gebe kadının hipoksi karşısında tolerans seviyesini azaltmaktadır. Covid-19 enfeksiyonu gebelerde; düşük, erken doğum ve preeklampsi risk artışı gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Gebelik döneminin son trimesterinde Covid-19 enfeksiyonu geçiren gebelerin amnion sıvısında, plasentada ve fetal kordon kanında virüse rastlanmamış, yani fetusa vertikal geçişi bildirilmemiştir. Lakin, fetuslar viral enfeksiyonlara karşı çok duyarlıdır bunun sebebi adaptif bağışıklık sistemlerinin olgunlaşmamış olmasıdır. Covid-19 enfeksiyonunun fetal komplikasyonları arasında %39 oranında erken doğum, %10 oranında intrauterin büyüme geriliği ve %2 oranında düşük vardır. Gebelerin hem kendilerini hem fetusu Covid-19 enfeksiyonunun oluşturabileceği zararlardan korumanın birincil yolu aşı olmaktır. Bu derlemede Covid-19’un maternal ve fetal sağlığa etkileri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 , Pandemi , Maternal Sağlık , Fetal Sağlık 


Keywords: