BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Funda DEMİREL
COVID-19’UN SEYRİNİN FARKLILIĞINI GÖSTEREN 2 OLGU SUNUMU
 
Yeni bir Coronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı ilk olarak Aralık 2019 ‘da Çin’in Wuhan kentinde görüldü ve tanımlandı. Covid 19’un yayılması o kadar hızlıydı ki birkaç ay içinde bir pandemi haline geldi (1). Koronavirüsler ,soğuk algınlığından ağır ve ölümcül hastalığa kadar değişen şiddette hastalıklara neden olan RNA virüslerdir. Son yirmi yılda, insanlarda ciddi solunum yolu hastalığına neden olan diğer iki koronavirüs ortaya çıktı;şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü (SARS- COV) ve Orta Doğu solunum sendromu koronavirüsü (MERS-COV).SARS-COV 2’nin ortaya çıkmasıyla birlikte,ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilecek üçüncü bir koronavirüs tespit edildi. Kısa süre içinde, bu yeni koronavirüs, MERS ve SARS için bildirilenden daha fazla hastalık vakasına neden oldu (2). Covid 19’un en sık semptomları öksürük,ateş,nefes darlığı ve halsizliktir ancak bazı hastalar solunum yetmezliği,akut solunum sıkıntısı sendromu,septik şok,çoklu organ yetmezliği ve yaygın damariçi pıhtılaşması gibi ender belirtiler gösterebilir (1,3). Hamile kadınlar hassas bir gruptur,bu nedenle Covid 19’un şiddetli belirtilerine ve komplikasyonlarına duyarlıdırlar. SARS ve MERS salgınları sırasında ,hamile kadınlarda hamile olmayanlara göre daha ağır enfeksiyon seyri ve daha yüksek ölüm oranları gözlenmiştir (4). Gebe kadınlarda Covid 19’a bağlı morbidite oranı %3, mortalite oranı%1,2 ‘e kadar çıkmaktadır (5). Bu nedenle olası komplikasyonları önlemek için bu hastalar uygun şekilde ve derhal tedavi edilmelidirler. Biz de bu olgu sunumlarında Covid-19 enfeksiyonun gebe kadınlarda çok farklı ve hızlı seyredebileceğini ve seyrinin de hastadan hastaya çok farklılık gösterebileceğini göstermeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Covid-19,gebelik,maternal sonuçlar 


Keywords: