BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayla HENDEKCİ, Güleser ADA
DEZAVANTAJLI BİR GRUP: YOKSUL ADÖLESANLAR
 
Gelir adaletsizliğinin en önemli sonucu yoksulluktur ve yoksullar, dezavantajlı gruplardan biri olarak kabul edilmektedir. Bir grubun dezavantajlı olarak kabul edilmesi için yoksul, işsiz, evsiz, ayrımcılığa uğrayan sosyal bir grup, engelli, bağımlı, kadın ve çocuk olmak gibi çeşitli tanımlamaları yapılır. Yoksulluk en genel anlamıyla, bireylerin yaşamını normal koşullarda devam ettirebilmesi için gereksinimleri olan kaynaklara yeterli ölçüde sahip olamamasıdır. Adölesan dönemdeki yoksulluk, yetişkin dönem yoksulluğunun belirleyicisi olarak görülmekte ve gençleri yaşama, büyüme ve gelişme açısından ihtiyaçları olan imkânlardan yoksun bırakmaktadır. Yoksulluk sonucunda; evsizlik, eğitim ve iş olanaklarında azalma, büyüme ve gelişme bozuklukları, beslenme bozuklukları, travmaya bağlı ölümlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu dönem içindeki gençler, hızlı bir etkileşim ve değişim süreci yaşamakta olup risklere daha sık maruz kalmaktadırlar. Fakat yapılan birçok çalışmaya göre yaşanan tüm risklere rağmen ki, bunların içinde yoksulluk en başlarda yer alır, bu risklerin morbidite ve mortalite açısından önlenebilir olduğunu göstermektedir. Yoksulluk açısından risk altında olan adölesanlar için katkı sunacak ve farkındalık yaratacak en önemli gruplardan biri halk sağlığı hemşireleridir. Birleşmiş Milletler’ in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ilki ile ‘Yoksulluğa Son’ çağrısı yapılmıştır. Dünya Bankası’na göre geleceği inşa etmemiz için çocuklar ve gençlerin yoksulluğu rutin olarak ele alınmalı, yoksulluğa düşmeyi engelleyecek yatırımlar bu gruplar üstüne yapmalıdır. İngilizce ve Türkçe güncel makalelerden yararlanılarak, derleme olarak hazırlanan bu çalışmada, genel olarak yoksulluk ve yoksulluğun nedenleri değerlendirilerek adölesan dönemdeki bireyler üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Adölesan Yoksulluğu, Dezavantaj, Yoksulluk 


Keywords: