BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf BAŞKIRAN, İmren MUTLU
DİKORYONİK DİAMNİYOTİK İKİZ GEBELİKTE İKİZLERDEN BİRİNİN SPONTAN ABORTUSU VE GEBELİĞİN PROGNOZU:OLGU SUNUMU
 
Amaç: Dikoryonik diamniyotik gebelikte gebeliğin tekinin erken inkomplet abortusuyla sonlanmış gebeliğin takip ,tedavi ve prognozunu ile ilgili deneyimimizi paylaşmak ve bu olguya yaklaşımımızı göstermek Olgu: Yirmisekiz G2P1(nsd), son adet tarihine göre 11w+5 haftalık gebeliği olan hasta,acil servise akut kanama ve parça düşürme şikayeti ile başvurdu . Jinekolojik muayenede spekulumda minimal kanama mevcut açıklık izlenmedi . Hastanın Ultrasonografi Muayenesinde utern kavite içinde crl 11+5 hafta ile uyumlu fetal kalp atımı olan fetus bileşiminde amniyotik zarla birbirinden ayrıldığı düşünülen kese içinde 27x 50 mm kanama alanı olan ikinci bir bozulmuş kese izlendi. Bu kesedede yaklaşık 6 cmlik koagüle alan ve plasenta eki izlendi . Hastanın takiplerinde enfeksiyon markerları yükselmedi .31w+2 haftada spontan su gelişi olan hasta servise yatırıldı .Antibiyoterapi ve celeston tedavisi başlandı. Hastanın inkomplet abortus sonrası 139 gün sonra 31w+4 haftada spontan vajinal doğumla Apgar 5/7 1630 gr canlı erkek bebek doğurtuldu. İkiz gebelikte fetüslardan birinin ölme ihtimali %0.5-7 ve diğer yaşayan bebeğin ölüm oranı %12-65 olarak bildirilmektedir . Dikoryonik diamniyotik (DKDA)ikizlerde tek fetal ölüm sonrası hayatta kalan bebekler çok az sorun yaşarken, vasküler anastomoz olasılığına sahip monokoryonik diamniyotik(MKDA) veya monokoryonik monoamniyotik (MKMA ) ikizlerin bebeklerinde daha fazla sorun gelişir. Sonuç:İkiz gebelikte koryonisite hakkında önceden bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Dikoryonik ikizlerde vasküler anastomozun muhtemelen olmadığı ve tek fetal ölüm sonrası seyrin güvenle izlenebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İkiz gebelik, Erken doğum,İnkomplet abortus,Çoğul gebelik, 


Keywords: