BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seval ÖZŞEKER, Sevim KÖSE
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE 0-6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN BALIK TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ ARAŞTIRILMASI
 
Bu araştırmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerindeki 0- 6 yaş arası çocukları kapsayan bireylerin balık tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için iller belirlenirken Doğu Karadeniz Bölgesini temsil edecek şekilde kıyı ve iç kısımları dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamında rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş 1625 anne ile anket çalışması yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmada çeşitli araştırmalardan derlenen ve geliştirilen 47 soruluk bir anket formu kullanılmıştır. Gerekli resmi kurumlardan elde edilen yasal izin belgeleri ve etik kurul onay belgesi eşliğinde ilgili illerdeki hastaneler (kadın-doğum, yeni doğan ve çocuk servisleri) olmak üzere, sağlık klinikleri, sağlık ocakları ve aile hekimlikleri ile anaokulları ve kreşler uygulama alanları olarak değerlendirilmişlerdir. Çocukların balık tüketim alışkanlıklarını etkileyen faktörleri belirlemede ki-kare model testi kullanılmıştır. Örnek hacmini belirlemek amacıyla öncelikle bu araştırma için Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ikamet eden 0-6 yaş grubuna ait çocuk sayıları belirlenmiştir. Bu birey sayılarını belirlemek amacıyla 2017-2018 yıllarına ait TUİK verileri kullanılmıştır. Anket çalışması kapsamındaki toplam 2220 çocuğun %56,4’ünün balık tükettiği ve en yüksek tüketiminin %69 ile ‘3-6 yaş grubu’ çocuklarda olduğu gözlenmiştir. En düşük tüketimin ise ‘0-1 yaş grubu’ çocuklarda olduğu belirlenmiştir. Çocukların balık tüketimine ebeveynlerin yaşı, eğitimi, gelir durumu, meslekleri, yaşadığı il ve ebeveynlerin balık tüketim alışkanlıkları gibi sosyodemografik özelliklerin önemli ölçüde etki ettiği tespit edilmiştir (p < 0,05). Sonuç olarak, çocukların balık tüketiminin arttırılması yönünde ebeveynlerin eğitilmesinin ileride çocuklarda balık tüketiminin artırılmasına ve sağlıklı toplumun gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Doğu Karadeniz Bölgesi, Balık tüketimi, Anket Çalışması 


Keywords: