BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mevhibe ÇOBAN, Esra GÜNEY
DOĞUM EYLEMİNDE KULLANILAN IKINMA TEKNİKLERİ VE YÖNETİMİ
 
Tam servikal dilatason ile başlayan ve bebeğin doğumu ile son bulan döneme doğumun ikinci evresi denir. Doğumun ikinci evresinde fetüs pelvik yapı içerisine angaje olup doğum boyunca ilerlemeye devam eder. Bu evre, uterus kontraksiyonlarının itici gücünün arttığı ve kadının fetüsü aşağı itme, spontan ıkınma isteğinin olduğu evredir. Gebe her kontraksiyon ile spontan ıkınmaya başlar ve baş perineyi kabartır. Ikınmaya başlama, kadının ıkınma dürtüsü hissetmesiyle kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Ikınmayla beraber fetüsün angje olan kısmının servikse baskı yapması fergüson refleksini uyararıp oksitosin salınımını artırır ve bu da kontraksiyonların şiddetinin artmasına neden olur. Fergüson refleksinin oluşması için fetal başın iskial spinaları geçerek pelvik tabanda bulunan sinir pleksuslarını uyarması gerekir. Uyarılan sinir plektusları kadında içgüdüsel olarak ıkınmaya neden olur. Doğumun ikinci evresinde ıkınma tekniği iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan biri tamamen kadının isteğine bağlı olan ve kadın ne zaman ve ne kadar süre ile ıkınmak isterse yönetimi kadına bırakılan spontan veya diğer bir ifade ile gecikmeli ıkınma tekniğidir. Spontan ıkınma tekniğinde ebe kadına sadece destek olmak için vardır. Kadın kontraksiyon başladığında kendi isteğine bağlı olarak istediği süre boyunca birkaç kez ıkınır ve dinlenir. Diğer ıkınma tekniği ise kontraksiyonlarla birlikte dışarıdan kadını destekleyerek ve yol göstererek yapılan valsalva diğer bir adı ile erken veya direktifli ıkınma tekniğidir. Valsalva ıkınma tekniğinde kontraksiyonlar başlamadan önce kadına nasıl ve ne zaman ıkınması gerektiği ebe rehberliğinde anlatılır. Doğum anında kontraksiyonların başlangıcı ile birlikte kadından nefesini tutması istenerek kontraksiyon boyunca bebeği aşağı itmesi ifade edilir.

Anahtar Kelimeler: doğum, ıkınma, spontan, valsalva 


Keywords: