BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra BİLİCİ, Neriman ÇAĞLAYAN KELEŞ
DOĞUM MEMNUNİYETİNİ DEĞERLENDİREN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Tezler 2014-2022 tarihleri arasında yapılmış olup, 8’i yüksek lisans, 4’ü doktora tezidir. Tezlerin büyük bir kısmı Ebelik Anabilim dalı, Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalı ve Hemşirelik Anabilim dalında, ülkemizde ki farklı illerde yapılmıştır. Tezlerin 11’inin tam metnine ulaşılabilirken bir tezde erişim kısıtlıdır. İncelemeye dâhil edilen tezler genelde deneysel ve tanımlayıcı, kesitsel araştırmalardır. Araştırmalarda ağırlıklı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Doğum Memnuniyet Ölçeği” tarzında anket çalışmaları kullanılmıştır. Doğum memnuniyeti ile ilgili deneysel araştırmalar incelendiğinde doktora tezlerinden birinde doğum dansı ve sakrum bölgesine masaj, bir doktora tezinde refleksoloji ve yönlendirilmiş imgelem izlemi, diğer tezde ise rebozo tekniği uygulamaları kullanılmıştır. Yüksek lisans tezlerine bakıldığında bir tezde hidroterapi yöntemi, bir tezde ten tene temas ve geç kordon klemplemesi yapılmıştır. Yapılan deneysel doktora ve yüksek lisans çalışmalarında gebelere uygulanılan uygulamaların doğum ağrısı ve korkusunu azalttığı dolayısı ile doğum memnuniyetini olumlu yönde arttırdığı, doğum deneyimine karşı olumsuz düşüncelerini azalttığı, bir sonraki doğum düşüncesini olumlu yönde etkilediği ortaya koyulmuştur. Yapılan diğer tanımlayıcı araştırmalarda ise doğum ortamının (ışık, sıcaklık, mahremiyet gibi), doğumda aile ve ebe desteğinin (duygusal, fiziksel, bilgi ve savunuculuk desteği), gebeye verilen doğum süreci ile ilgili bilgilerin açıklayıcılığının, doğum öncesi ve sonrasında uygulanan müdahalelerin (epizyo, fundal basınç gibi) doğum memnuniyetini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceği, normal doğum haftasını doldurmuş gebelerin (miad) ise preterm olan gebelere kıyasla doğum memnuniyetlerinin olumlu yönde etkilendiği bulgularla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: doğum, doğum memnuniyeti, memnuniyet 


Keywords: