BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasret Narin BALSAK, Ümran SEVİL
DOĞUM SONU DÖNEME İLİŞKİN KANITA DAYALI UYGULAMALAR
 
Doğum sonu dönem annenin birçok yönden değişim yaşadığı bir süreçtir. Bu süreç plasentanın rahimden ayrılmasından bir saat sonra başlasa ve altı haftaya kadar sürse de bu dönemdeki sorunlar bir yıl veya çok daha uzun sürebilir. Doğum sonrası dönem, anne ve bebeğin yoğun ilgi ve bakıma muhtaç olduğu bir dönemdir. Doğum sonrası dönemde bakım; Anne ve yeni doğan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmalıdır. Bu dönemde uygulanması gereken hemşirelik uygulamaları, anne ve bebeğe fiziksel bakım sağlayarak riskli durumları önlemeli, ailenin yeni roller üstlenmesine destek olmalı ve onlara bu konularda rehberlik etmelidir. Özellikle doğum sonu kanamalara, genital sistem enfeksiyonlarına, tromboembolizme, baş ağrısına, kabızlık ve hemoroid varlığına, ruhsal sorunlara, emzirme sorunlarının yaşanıp yaşanmadığı konularına dikkat edilmesi gerekmektedir. Anne ölümüne neden olan sebeplerin başında doğum sonrası kanama ve enfeksiyon gelmektedir. Anne yeni doğan bakımı konusunda cesaretlenmeli ve bu konuda bakım ve eğitimler verilmelidir. Anneye verilen bakım ve eğitimler kanıt düzeyi yüksek verilerden oluşmalı ve elde edilebilir en iyi bilgileri içermelidir.. Bu şekilde bakımın kalitesi ve sonuçları iyileştirilebilir, klinik uygulama ve hasta bakımının sonuçları değiştirilebilir. Bundan dolayı sağlık profesyonelleri tarafından verilen bakım ve uygulamaların en iyi kanıt üzerine temellendirilmesine olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da artmaktadır Bu derlemede amaç; doğum sonu dönemde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına ilişkin anneye verilecek hemşirelik bakımlarına yönelik kanıta dayalı uygulamaları incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonu dönem, kanıta dayalı uygulamalar, hemşirelik 


Keywords: