BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feyza DEMİR, Merve ÇAKAR
EBEVEYNLERDE GÖRÜLEN AŞI KARŞITLIĞINDA SOSYAL MEDYANIN YERİ
 
Aşılama; bireylerin sağlığını koruyan, ülkelerin hastalık yükünü azaltan başarılı ve etkin maliyetli bir halk sağlığı uygulamasıdır. Aşının hayatımıza girmesiyle dünyada bulaşıcı hastalıkların morbidite ve mortalite oranları büyük ölçüde azalmıştır. Dünyada her yıl milyonlarca çocuğun aşılanması ile ortalama 2-3 milyon bireyin ölümü engellenmektedir. Çocukluk çağı aşı programları sayesinde, dünyada çiçek hastalığının eredike edilmesi, çocuk felci ve kızamık vakalarının birçok ülkede kontrol altına alınması sağlanmıştır. Aşının güvenilirliğine ve başarısına yönelik pek çok kanıt olmasına rağmen, son yıllarda birçok ülkede ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmaya karşı çıktığı veya reddettiği bildirilmektedir. Literatüre göre ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmayı geciktirme, reddetme nedenleri arasında bilgi eksikliği, dini inançları ile bağdaşmaması, kurumlara karşı güvensizlik, aşıların yan etkileri, aşı ile ilgili olumsuz deneyimler, aşı sayısının artması gibi birçok faktör yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında aşı tereddüdünü en önemli küresel on sağlık tehdidinden biri olarak bildirmiştir. Aşı karşıtlığı ebeveyn tarafından bireysel bir karar gibi görünse de tüm toplumun sağlığını tehdit eden bir durumdur. Toplum için önemli bir bilgi kaynağı haline gelen internet ve sosyal medya kullanımının son yıllarda artması ile aşı karşıtlığı, aşı tereddütleri daha fazla gündeme gelmektedir. Aşı karşıtı bireyler, aşılara ilişkin bilimsel kanıtı olmayan birçok bilgiyi kişisel blog, sosyal medya hesabı, çevrimiçi haber siteleri aracılığıyla birçok ebeveyn ile paylaşarak, ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarıyla ilgili kaygı ve endişelerini arttırmaktadır. Bu derlemenin amacı, çocukluk çağı aşılarına ilişkin ebeveynlerde oluşan aşı karşıtlığı düşüncesinde sosyal medyanın etkisine dikkat çekerek konunun önemine vurgu yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Aşı, Aşı reddi, Aşı Karşıtlığı, Çocukluk Çağı Aşıları, Sosyal Medya 


Keywords: