BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rojin COŞKUN, Mesude DUMAN
EMZİRME DÖNEMİNDE YAŞANAN ERGONOMİK SORUNLARA YÖNELİK ALTERNATİF UYGULAMALAR
 
Giriş: Emzirme döneminde annenin vücut duruşu çok önemlidir. Emziren anneler, emzirme sırasında uzun süreli oturma ve garip duruş nedeniyle boyun, alt sırt, yüz ve çenede ağrı yaşayabilmekte, bilinçsizce kas iskelet sistemini strese sokan pozisyonlara eğilimli olabilmekte ve emzirme esnasında bebeklerini taşımak zorunda olmaları nedeniyle kaldırma kuvvetine maruz kalabilmektedirler. Bu durum ağrılı kas spazmlarını şiddetlendirme gibi yaralanmaya da neden olabilmektedir. Amaç: Bu çalışma emzirme döneminde yaşanan ergonomik sorunlara yönelik alternatif uygulamaların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Literatür taramasında son 5 yılda yayınlanan makaleler için farklı veri tabanlarında (Cochrane, Google Scholar, EBSCOhost, Pubmed, Scopus, Medline, Science Direct) sistematik bir arama yapıldı. Veri tabanlarında ‘emzirme, ergonomi, ergonomik sorun çözümü’ anahtar sözcükleri İngilizce ve Türkçe olarak kullanılmıştır. Bulgular: Literatürde bireyin antropometrik ölçümlerine dayanarak oluşturulan emzirme sandalyesi, emzirme sutyeni, emzirme yastığı ve ergonomik bebek taşıyıcıları kullanımının anneyi ergonomik olarak desteklemesinin ve emzirme sürecine pozitif katkı sağlamasının yanında günümüzde gerekli ve gelişim sürecinde olan ürünler olduğu belirtilmektedir. Ayrıca emzirmenin ergonomik pozisyonlarının (çapraz beşik, koltuk altı, yan yatma ve sırtüstü, yüz üstü yatma) kas iskelet sistemi sorunlarının azaltılmasında etkili olduğu da belirtilmektedir. Sonuç ve Öneriler: Emziren annelerin sağlık durumlarının iyileştirilmesi, onların ergonomik emzirmeye gösterdikleri özen ile yakından bağlantılıdır. Anne ve bebeğin sadece emzirme esnasında geçirdiği süre ve emzirmenin anne ve bebek sağlığı açısından faydaları göz önüne alındığında bu süreci kesintiye uğratacak ergonomi kaynaklı nedenlerin eliminize edilmesi, anne ve bebeğin emzirme sürecini daha rahat ve konforlu geçirmeleri için uygun emzirme pozisyonlarıyla beraber emzirme sandalyesi, emzirme sutyeni, emzirme yastığı, ergonomik bebek taşıyıcıları vb. kullanımının öğretilmesi emzirmeyi desteklerken aynı zamanda emzirme başarısını da arttıracaktır. ORCID NO: 0009-0001-1241-2518

Anahtar Kelimeler: Alternatif uygulama, Emzirme, Ergonomi, Ergonomik sorunlar 


Keywords: