BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep BAL, Esra GÜNEY
EMZİRME SÜRECİNDE EBENİN ROLÜ
 
Emzirmek hem bebeğe hem de anneye birçok fayda sağlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kadınların en az altı ay boyunca sadece emzirmelerini önermektedir. Altı aydan sonra emzirme, bebeğin beslenmesinin önemli bir bileşeni olarak iki yıla kadar devam etmelidir. Anne sütü ile beslenen çocukların alerji, astım, tip 1 ve tip 2 diyabet, obezite, solunum ve kulak enfeksiyonları ve ani bebek ölümü sendromu riskleri formül mama ile beslenen çocuklara göre daha düşüktür. Emzirmek anneye de, meme kanseri, over kanseri, tip 2 diyabet ve doğum sonrası depresyon riskinde azalma gibi birçok fayda sağlamaktadır. Emzirme, başlangıçta yüksek oranlarda olmasına rağmen, doğumdan sonraki ilk 4-8 haftada önemli ölçüde azalmaktadır. Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin ortalama süresi 1 ila 2 ay olup, bu oran doğumdan iki ay sonra daha da azalmaktadır. Emzirmenin anne ve bebek için bilinen faydalarına rağmen, birçok sosyal, fiziksel, biyolojik ve psikolojik faktörün kadınların emzirme yeteneğini ve isteğini etkilediğini göstermektedir. Çoğu kadın, ilk emzirmeyi acı verici, zor ve zorlu bir deneyim olarak görmektedir. Emzirme eksikliği sadece suçluluk duygusuyla ilişkilendirilmez, aynı zamanda anne kimliğini de etkiler. Yetersiz emzirme desteği de erken bırakmaya neden olabilir. Bu dönemde çoğunlukla ebe olmak üzere bir sağlık profesyonelinin emzirme desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ebeler tarafından annelere verilen eğitimin; emzirmenin devamını sağlamak, emzirme sırasında problemlerin önlenmesinde ve emzirme başarısını sağlamada büyük önemi vardır. Ebeler, annelere yeterli bilgi ve desteği sağlamalıdır. Emzirme desteğinin sağlanabilmesi için anne ve ebeler arasında güven ilişkisinin olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, anne sütü, ebe 


Keywords: