BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar UZUNKAYA ÖZTOPRAK, Pelin CALPBİNİCİ
ENGELLİ ANNELER VE EMZİRME: ENGELLERİ NASIL AŞABİLİRİZ?
 
Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, engelli annelerin emzirme konusunda karşılaştıkları güçlükleri incelemek, bu güçlüklerle baş etmede kullanılabilecek çözüm yolları sunmak ve perinatal alanda çalışan sağlık profesyonellerine yol göstermektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma derleme niteliğinde olup konuyla ilgili güncel literatür taranarak hazırlanmıştır. Bulgular: Engelli kadınların doğurganlığına ve anne olmasına yönelik ön yargı ve damgalamalar devam etmesine rağmen, anne olmayı seçen engelli kadınların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Dünya çapında, engeli olan ve olmayan kadınların genel olarak benzer gebelik oranlarına sahip olduğu bildirilmektedir. Engelli olsun veya olmasın tüm kadınlar için doğumdan sonraki süreçte emzirme önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bebeklerin ideal büyüme ve gelişmesini sağlamak, anne, bebek ve toplum sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek için altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmeyi önermektedir. Bununla birlikte, engelli annelerin emzirmeye başlama ve emzirmeyi sürdürme olasılığı, sağlıklı annelere göre daha düşüktür. Engelli anneler, ilaç kullanımı ve ilaçların emzirme açısından güvenliği, durumlarına özgü sınırlı bilgiye sahip olma, destek eksikliği, sütlerinin yetersiz olması, ağrı, yorgunluk ve emzirme pozisyonu ile ilgili zorluklar gibi birçok engelle karşılaşmaktadır. Engelli kadınların sağlık hizmetlerine ve profesyonel desteğe daha fazla ihtiyaç duymalarına rağmen, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler, sağlık bakım hizmeti sunucularıyla zayıf iletişim ve sağlık personelinin olumsuz tutum ve davranışları bu bakımı almalarına engel olmaktadır. Sağlık personeli, engelli kadınların doğum sonu bakımını planlama ve etkili emzirmeyi sağlama konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değildir. Buna karşın, bir eş ve/ veya yakından emzirmeye yönelik fiziksel yardım alma, emzirmeyi destekleyici annelere uyarlanabilir ekipmanların varlığı, özel süt sağma pompalarının kullanımı, pompalı sütyenler, emzirme yastıkları ve akran desteği gibi emzirmeyi kolaylaştırıcı uygulamalar da engelli anneleri destekleme konusunda ön plana çıkmaktadır. Sonuç: Emzirme danışmanları dahil olmak üzere perinatal alanda çalışan sağlık profesyonelleri, engelli annelerin emzirmeye yönelik yaşadıkları sorunların ve engellerin farkında olmaları, anneleri destekleyebilmeleri ve annelere rehberlik edebilmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Engelli kadın, Annelik, Emzirme, Emzirme desteği 


Keywords: