BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazli GÜNDÜZ
FİNLANDİYA’DA ÇOCUK EĞİTİMİ VE OKULLAR HAKKINDA GÖZLEMLER
 
İnsanın başarılı olması için günümüz ve geleceğin zorluklarını karşılayacak bir eğitimin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm dünyada karar verici merciler ve uzmanlar, iyi bir eğitim sunmak için gelişmiş çözümleri aramaktadır. Finlandiya eğitimin en önemli ilkesi çocuğa saygı duymak, eşit ve yüksek kaliteli eğitim sunarak hem birey, hem de tüm ülke için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Finlandiya’da ülke çapında yapılan araştırmalarda, öğrencilerin başarısında öğretmen faktörünün en önemli etmen olduğunu göstermiştir ve dolayısıyla öğretmen eğitiminde köklü değişimler yapılmış, kaliteli öğretmen yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilere sorumluluk ve güven duygusu veren uygulamaya dayalı eğitim sistemi tasarlanmıştır. PİSA gibi uluslararası öğrenme sınavlarında iyi sonuçlar alan Finlandiya’nın eğitim sistemine dünya çapında giderek daha fazla ilgi duyulmaktadır. Eğitim sisteminin en önemli etmenleri arasında maddi gelire bakmaksızın herkes için eşit eğitim fırsatı sağlamak başı çekmektedir. Finlandiya'da eğitim, okul öncesi eğitimden yüksek öğretime ve hatta daha ileri düzeylere kadar ücretsizdir. Temel eğitimde hedef, rekabet ve kıyas yerine, öğrencilere birey olarak destek ve rehberlik vermektir. Öğretmenlerin, lisans yanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Öğretmenlik mesleğine ülke çapında saygı duyulmakta ve öğretmenler zorlu sınavlardan geçerek mesleğe alınmaktadır. Öğretmenler öğrencilerini cesaretlendirerek motive ederler. Küçük çocukların eğitiminde onların içsel güçlerine odaklanılıp, güvenlik duyguları ve duygusal yaşamlarının ve sosyal becerilerinin gelişimi desteklenir. Öğrenci performansları, eğitim hayatlarının sonraki yıllarına kadar rakamlarla derecelendirilmez. Temel eğitimini ilköğretim okullarında tamamlayan herkesin genel ve mesleki eğitim ilgi alanlarına ve eğilimlerine göre eğitimlerine devam etme şansı vardır. Bu çalışma, Finlandiya’da misafir öğretim üyesi olarak bulunan bir öğretim üyesinin gözlemlerinden örnekleri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Finlandiya Eğitim Sistemi, Pisa Sınavı, Fin Okulları, Temel Eğitim 


Keywords: