BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rukiye DEMİR DİKMEN, Elif Ayfer BALTACI YILDIZ, Aycan ŞAHİN
GEBE KADINLARIN YAŞADIKLARI GEBELİK SEMPTOMLARI VE COVID-19 KORKUSU
 
Bu araştırma gebe kadınların yaşadıkları semptom düzeylerinin belirlenmesi ve COVID-19 korkusunun GSE ile ilişkisini belirleme amacıyla yapıldı. Veriler 11 Şubat- 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’e başvuran 12.-40. Gebelik haftasında olan gebe kadınlara anket uygulandı. “Sosyodemografik Form”, “Gebelik Semptom Envanteri (GSE)” ve “COVID-19 Korkusu Ölçeği” kullanılarak veriler elde edildi. Araştırma 390 gebe kadın ile tamamlandı. Katılımcıların %40.3’ü (157 kişi) 25-30 yaş arasındaydı. %38.7’sinin (151 kişi) eğitim düzeyi ilkokuldu. Gebe kadınlarda sıklıkla görülen 5 semptomun; 1. sık idrara çıkma, 2.yorgunluk yada halsizlik, 3. uyku bozukluğu, 4. vajinal akıntıda artma ve 5.’nin sırt ağrısı olduğu belirlendi. Bazen görülen semptomların ise 1. aşerme, 2. baş ağrısı, 3. yorgunluk ya da halsizlik, 4. karında ve kalçalarda çatlaklar 5. ağız kuruluğu olduğu belirlendi. Nadiren görülen semptomlar; 1. meme ucunda ağrı, 2.aşerme, 3. baş ağrısı, 4. Meme dokusunda ağrı ve 5. kabızlık olduğu tespit edildi. Kadınların asla yaşamadıkları semptomlar arasında ise en çok; 1. Bayılma/baygınlık, 2.vajinal bölgede ağrı, 3. yüzde gebelik meskesi, 4. horlama 5.’sinin hemoroid olduğu sonucuna ulaşıldı ile günlük yaşama etki (r=,615; p<0,05) arasında pozitif yönlü bir ilişki, COVID-19 korkusu ile gebelik semptomları (r=,186; p<0,05) arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görüldü. COVID-19 ile günlük yaşama etki (r=,133; p<0,05) arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlendi. GSE ile kilo, gebelik haftası ve düzenli kontrole gitmenin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. COVID-19 korkusu ile doğum sayısının anlamlı olduğu saptandı. Gebe kadınların yaşadıkları gebelik semptomlarının orta düzeyde olduğu belirlendi. Yaşanılan gebelik semptomları ile semptomların günlük yaşama etkisi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu, COVID-19 korkusu ile yaşanılan gebelik semptomları ve semptomların günlük yaşama etkisi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Gebelik kadınların sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda ebeveyn olma sorumlulukları yönünden de bir kısım değişikliklerle karşı karşıya kaldıkları hassas bir dönemdir. Kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını koruma konusunda daha fazla endişeleri olan gebe kadınlar, özellikle COVID-19 salgını sırasında bu etkileri daha fazla hissedebilmektedirler. COVID-19 pandemisinin, rutin gebelik muayenelerini engelleyebilmesi veya doğum sürecini etkilemesi nedeniyle gebe kadınların psikolojik yükleri daha da artabilmektedir. Gebe kadınların yaşadıkları gebelik semptomları yaşamı kısıtlama üzerinde etkilidir. COVID-19 pandemisinin oluşturduğu korku gebelik semptomlarının düzeyini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebe Kadın, Gebelik Semptom, COVID-19 


Keywords: