BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeyma Nur ERTUĞRAL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEMDE HIV /AIDS VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
 
HIV/AIDS virüsü ilk kez 1981 yılında ortaya çıktığı varsayılan, günümüze kadar bilinen en önemli halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV), vücutta bağışıklık sistemini hedef alarak, insanların birçok enfeksiyona ve sağlıklı bağışıklık sistemi olan kişilerin daha kolay savuşturabileceği bazı hastalıklara karşı savunmasını zayıflatır. Son yıllarda HIV enfeksiyonunun görülme oranı erkeklerle kıyaslandığında kadınlarda fazladır. HIV geçişi cinsel ilişki, kan transfüzyonu, kontamine kesici alet yaralanması ya da kullanılması ve anneden bebeğe geçiş yoluyla gerçekleşmektedir. Gebelikte HIV enfeksiyonunun varlığı hem fetal geçiş riskinden hem de gebeliğin, hastalığın seyrini etkileyebileceğinden daha fazla önem kazanmaktadır. HIV pozitif gebenin takibi ve uygulanacak standart prosedürler önemlidir. HIV pozitif gebe düzenli olarak gebelik, doğum sırası ve doğum sonrası kontrollerinde HIV enfeksiyonun da görülen komplikasyonlar açısından değerlendirilip takibe alınmalıdır. Gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte verilecek destek bu süreçte etkilidir. Bu süreçlerde bakım hedefleri; erken dönemde teşhis edilerek gerekli önlemler almak, hastaya psikolojik destek sağlamak, genel koruyucu önlemlerle enfeksiyonu olabildiğince kontrol altında tutmaktır. HIV pozitif gebenin rutin lohusa bakımının dışında özel bakım ihtiyaçları ve psikososyal yönden desteklenmeye oldukça ihtiyacı vardır. HIV pozitif gebelerin bakımında multidisipliner bir ekip yaklaşımı oldukça önemlidir. Bu derlemede gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde HIV/AIDS ve hemşirelik yaklaşımı güncel literatür doğrultusunda ele alınacaktır. ORCID NO: 0009-0005-7194-4046

Anahtar Kelimeler: HIV, Gebelik, Kadın, Bakım. 


Keywords: