BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra UYSAL, Nevin AKDOLUN BALKAYA
GEBELİKTE EMZİRME: ETKİLERİ; YAŞANAN KAYGILAR VE HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI
 
Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için ilk altı ay sadece anne sütü almaları, iki yaşına kadar anne sütü ve ek gıda ile desteklenmeleri önerilmektedir. Anneler genelde emzirmenin önemini bilmekte, emzirmek istemekte, ancak altı aydan önce çeşitli nedenlerle emzirmeyi sonlandırmaktadır. Emzirme döneminde yeni gebelik oluşması bu sebepler arasındadır. Gebeliğin ilk iki trimesterinde emzirme güvenlidir ve 3. trimesterde de sürdürülebilirdir. Bu nedenle gebelikte emzirmenin rutin olarak engellenmesi desteklenmemektedir. Ancak anneler, aile bireyleri ve sağlık personeli gebelikte emzirmenin anne, fetüs ve bebek sağlığını olumsuz etkileyeceği konusunda yoğun kaygılar yaşamakta, buna bağlı emzirme sekteye uğrayabilmektedir. Bu derlemenin amacı, gebelikte emzirmenin anne, fetüs ve bebek sağlığı üzerine etkileri ile yaşanan kaygıları ve bu konuda hemşirelerin sorumluluklarını incelemektir. Literatüre göre, gebe annenin emzirmeye devam etmesinin annenin yeterli beslenmeyi sağlaması koşuluyla gebeliği, gebeliğin sona erme şeklini, yenidoğanın doğum ağırlığını ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkilemediği, ancak olası risklere karşı takibin önemli olduğu belirtilmektedir. Gebelikte emzirmenin etkileri, özellikle annenin beslenme durumunu, anne sütüyle beslenen kardeşlerin büyümesini ve sağlığını, anne sütünün bileşimini ve doğumdan sonra yenidoğanın büyümesini nasıl etkilediği konusunda yeterli veri olmadığı, bu konularda kesin yargının var olması için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Hemşirelerin gebelikte sütten kesmeyi önermemeleri, emzirmenin devamı için anneleri desteklemeleri, olumsuz etkiler için anne, bebek ve fetüsü yakından gözlemlemeleri ve olumsuz bir etki oluşması durumunda önlem almaları gerekmektedir. Annelere emzirmenin anne, bebek ve fetüs sağlığına etkileri, özellikle yeterli ve dengeli beslenme ve rutin kontrollerin gerekliliği ve önemi açıklanmalıdır. Gebelikte emzirmeye ilişkin artan farkındalık, bu konuda yaşanan kaygıları ve olumsuz etkilenmeleri azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, gebelik, anne sağlığı, çocuk sağlığı, hemşirelik. 


Keywords: