BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Habibe YAŞAR, Tuğba Enise BENLİ
GEBELİKTE SİGARA KULLANIMI VE EBELİK YAKLAŞIMI
 
Sigara kullanımı maternal ve fetal morbiditeye sebep olan bir toplum sağlığı sorunudur. Ülkemizde gebelerde sigara içme oranları %7.3-16 arasında değişmektedir. Gebelikte sigara içilmesi; preterm doğum, düşük doğum ağırlıklı yenidoğan, ani infant ölüm sendromu gibi pek çok kötü gebelik sonucuna neden olmaktadır. Gebelikte sigara kullanımının bırakılması, pasif sigara içilmesinin ve sigaraya tekrar başlanmasının önüne geçilmesi büyük önem taşımaktadır. Gebeliğin erken döneminde ve hatta gebelik öncesi kadınların kadın hastalıkları ve doğum uzmanına, aile hekimine ve ebeye gebelik ile ilgili ilk kez başvurduklarında sigara içme durumlarının sorgulanması, kaydedilmesi ve sigarayı bırakma, bırakmışlarsa tekrar başlamama ve pasif sigara dumanına maruz kalmama yönünde desteklenmeleri gerekir. Sağlık uzmanlarının kısa tavsiyelerinden yoğun bire bir bırakma desteğine kadar değişen sigara bırakma müdahalelerinin hepsinin sigarayı bırakma oranları üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Gebelik sırasında sigara içmenin önemli ölçüde azaltılması ve dumansız bir ortamın sürdürülmesiyle ilişkili sağlık profesyonellerinin sigara içmeye yönelik tutumları keşfetmesi önemlidir. Sağlık profesyonelleri kadınların sigarayı bırakmaları için nedenler bulmalarına yardımcı olmada, onları sigarayı bırakma desteği sağlayabilecek diğer kurumlara yönlendirmede ve sürdürebildiği değişiklikleri pekiştirmede rol oynamalıdır. Sağlık profesyonellerinin gebelerle yapacakları motivasyonel görüşme, kadınların değişim konusundaki kararsızlıklarını keşfetmelerine ve çözmelerine yardımcı olacaktır. Bu derlemede gebelikte sigara kullanımı literatür doğrultusunda tartışılmaya çalışılmış ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının konu ile ilgili farkındalıklarını sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Sigara, Danışmanlık. 


Keywords: