BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe ELKOCA, Cansu ATMACA PALAZOĞLU
GÖÇMENLERİN EN SIK YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE SAĞLIK VE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE GETİRDİĞİ YÜKLER
 
Göç, insanların veya topluluklarının yaşadıkları bölgeden başka bölgelere genellikle ekonomik ya da çevresel sebeplerle taşınması olarak adlandırılır ve insanlık tarihi boyunca var olan bir kavramdır. Küreselleşen dünyada, bölgeler arası tartışmalar ve anlaşmazlıklar, geçim sıkıntıları, ulaşım kolaylıkları, teknoloji ve iletişim imkanlarında ki ilerlemelerden dolayı göç oranı giderek artmaktadır. Göç toplumlarda ciddi toplumsal değişimlere sebep olur. Göçmenler gittikleri ülkelerde genellikle yiyecek, su, elektrik, yakıt ve tıbbi gereksinimler gibi temel haklara erişim, hareket özgürlüğü ve hiçbir yasal hakkı olmadığı için ciddi sağlık problemleri yaşamakta ve gittikleri yerlerde de ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmektedirler. Ülkelerin en korktuğu şey göçmenlerin ülkeye bulaşıcı hastalıklar getirmesidir. Bebeklik ve çocukluk çağında aşıları aksamış olan göçmen çocuklar suçiçeği, difteri, boğmaca, çocuk felci gibi hastalıklar görülürken, yetişkinlerde ise tüberküloz, kırım-kongo kanamalı ateşi ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar yaşlılarda ise kronik hastalıklar karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca göçmenlerde anksiyete, post travmatik stres bozukluğu ve depresyon gibi psikososyal hastalıklarda azımsanmayacak kadar çoktur. Göçmenlerin yoğun olduğu yerlerde çalışan sağlık personeli çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Uzun süreli ve çok yoğun çalışma saatleri, dil ve kültür sorunları nedeni ile hastalarla anlaşamama, şiddet ve bu koşullara özel eğitim almamış olma gibi sorunlar başta olmak üzere personel yetersizliği sebebiyle yapılan geçici görevlendirmelerinde süresi belli olmaması sağlık personelinin ciddi problemler yaşamasına sebep olmaktadır. Sağlıklı ve iyi bir ortamda çalışan sağlık personeli daha kaliteli ve güvenli bakım verdiği için çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar en aza indirilmeli ve personele sık aralıklarla bu konuda eğitimler verilmeli ve psikososyal destek sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Göç, ,Kadın, Hastalık 


Keywords: